Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media i polaryzacja polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-MiPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media i polaryzacja polityczna
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

Halliin D.C., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007

Dobek-Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005

Kepplinger H. M., Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2007

Maguś W., Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, Lublin 2014

Mediatyzacja kampanii politycznych, Mazur M., Michalczyk S., Kolczyński M. (red.), Katowice 2009

Michalczyk S., Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Toruń 2010

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, Katowice 2005

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów: mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013

Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja, Warszawa 2009

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna: tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011

Schulz W., Komunikacja polityczna, Kraków 2006

Street J., Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006

Wojtkowski Ł., Mediatyzacja polityki: amerykańska kampania prezydencka 2008, Toruń 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 Student potrafi objaśnić specyfikę wzajemnych relacji między sferami: mediów a polityki K_W10, K_W12

W2 Student potrafi scharakteryzować teoretyczne (politologiczne, medioznawcze, socjologiczne) interpretacje wzajemnego oddziaływania systemów: mediów i polityki K_W03

W3 Student potrafi objaśnić specyfikę reguł prowadzenia polityki zapośredniczonej medialnie K_W06

U1 Student potrafi wskazać i zinterpretować przejawy mediatyzacji polityki K_U01, K_U02

U2 Student potrafi zidentyfikować i krytycznie ocenić oddziaływanie logiki mediów na przekazy polityczne K_U03, K_U04

U3 Student potrafi dokonać ocen analizowanych zjawisk z normatywnego punktu widzenia (teorie: demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, sfery publicznej) K_U02, K_U04

K1 Student jest świadomy „nieprzezroczystości” mediów w procesie komunikowania politycznego K_K01, K_K05

K2 Student potrafi przyjąć aktywną, świadomą analityczną postawę wobec mediów jako narzędzi i przestrzeni uprawiania polityki K_K03, K_K11

- Godziny realizowane z udziałem prowadzącego:

Wykład 30 godzin

Konwersatorium 30 godzin

Konsultacje indywidualne 1godzina

- Czas poświęcony na pracę indywidualną:

Przygotowanie do zajęć: 29 godzin

Przygotowania się do zaliczeń: 15 godzin

Studiowanie literatury przedmiotu: 15 godzin

- Łączna liczba godzin: 120 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.