Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I rok (prof. dr hab. J. Węgrzecki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-SJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I rok (prof. dr hab. J. Węgrzecki)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W01, P2_W12,

P2_U03, P2_K03

Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności, kompetencje charakterystyczne dla autora pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Przygotowywanie pracy magisterskiej na każdym etapie powstawanie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Wybór tematu.

Określenie pytań i hipotez badawczych.

Dobór literatury przedmiotu.

Sporządzenie planu pracy.

Określenie metod badawczych.

Ocenianie napisanych poszczególnych części pracy dyplomowej.

Literatura:

Właściwa dla tematu pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma rozszerzoną i pogłębioną orientację w charakterze nauk społecznych,

w szczególności nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach

do innych nauk.

Dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności

intelektualnej i prawa autorskiego.

Potrafi klarownie, spójnie i elokwentnie wypowiadać się ustnie i pisemnie

na temat zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym.

Charakteryzuje się odpowiedzialnym podejściem do proponowanych

i podejmowanych zadań. Potrafi przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe

skutki swojego działania. Potrafi wykorzystać dostępną wiedzę ekspercką.

1 punkt ECTS udział w seminarium, 2 punkty ECTS praca nad przygotowaniem poszczególnych części pracy dyplomowej przedstawianej do oceny promotorowi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe postępów w powstawaniu pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Smolak, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Agata Smolak, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

dyskusja problemów i interpretacja wyników prezentowanych przez uczestników seminarium.

Pełny opis:

dyskusja problemów i interpretacja wyników prezentowanych przez uczestników seminarium.

Literatura:

Właściwa dla tematu pracy dyplomowej. Każdy seminarzysta korzysta z innej literatury.

Wymagania wstępne:

Wiedza, kompetencje, umiejętności na poziomie podstawowym uzyskanym na wcześniejszych etapach studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Smolak, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Agata Smolak, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.