Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-SPRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W04, K_W10, K_W14, K_U03, K_U08, K_K06

Skrócony opis:

Na konwersatorium z Systemu politycznego RP składają się zajęcia służące kompleksowemu przedstawieniu wielowymiarowego charakteru zagadnienia ustroju państwa. Omówienie fundamentalnych zagadnień związanych z prawną stroną funkcjonowania struktur tworzących ład instytucjonalny państwa uzupełnia analiza uwarunkowań historycznych, społeczno-gospodarczych i – przede wszystkim – ukazanie gry aktorów politycznych i jej znaczenia dla funkcjonowania i ewolucji systemu politycznego.

Pełny opis:

Na konwersatorium z Systemu politycznego RP składają się zajęcia służące kompleksowemu przedstawieniu wielowymiarowego charakteru zagadnienia ustroju państwa. Omówienie fundamentalnych zagadnień związanych z prawną stroną funkcjonowania struktur tworzących ład instytucjonalny państwa uzupełnia analiza uwarunkowań historycznych, społeczno-gospodarczych i – przede wszystkim – ukazanie gry aktorów politycznych i jej znaczenia dla funkcjonowania i ewolucji systemu politycznego.

Zajęcia realizowane są w blokach, które poświęcono omówieniu historii ustroju Polski, transformacji systemowej, instytucji władzy państwowej, partii politycznych etc.

Literatura:

1. D. Pietrzyk-Reeves, Ład Rzeczypospolitej, Kraków 2012, s. 9-14 oraz 165-199;

2. J.J. Wiatr i inni, Demokracja polska 1989-03, Warszawa 2003, s. 13-57;

3. A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013, s. 15-46;

4. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 11-37;

5. Fierla I. (red.), Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Warszawa 2011 s. 11-41,

R. Bugaj, Plusy dodatnie i ujemne czyli polski kapitalizm bez solidarności, s. 74-102;

6. B.W. Mach, Transformacja jako rekombinacja społecznych zasobów i socjalistyczne dziedzictwo jako determinanta obecnych osiągnięć i postaw, w: Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989, I. Krzemiński (k.,w.ik.), Warszawa 2011, s. 471-475;

7. R. Mojak, Droga do nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w: Ustrój konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej, R. Mojak (red.), Lublin 2000, s. 9-24;

8. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 125-142;

9. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 58-101;

10. Konstytucje polskie 1918-1998, Tadeusz Mołdawa (opr.), Warszawa 1999 – Konstytucja RP z 1997 roku;

11. M. Grabowska, Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, w: Współczesne społeczeństwo polskie, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006, s. 231-269.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student potrafi omówić polskie doświadczenia w kształtowaniu systemu politycznego i proces transformacji systemowej.

2. Student zna i rozumie podstawowe zasady konstytucyjne RP

3. Student potrafi przedstawić i omówić system organów państwowych oraz zasady prawa wyborczego

Umiejętności:

1. Student potrafi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania instytucji i organizacji współtworzących system polityczny Polski.

2. Student potrafi przeprowadzić elementarną analizę dotyczącą konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji systemu politycznego Polski.

Kompetencje

1. Student dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji.

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 20 h

Przygotowanie prezentacji: 10 h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia na ocenę: 20 h

Liczba punktów ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

uczestnictwo w zajęciach

ocena punktowa za indywidualne i/lub grupowe aktywności

ocena punktowa z testu podsumowującego.

Szczegółowe zasady i punktacja są ustalane na pierwszych zajęciach dla danego cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dłuska, Andrzej Rudowski
Prowadzący grup: Karolina Dłuska, Andrzej Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.