Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamość, etniczność i zachowania wyborcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-TEiZW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamość, etniczność i zachowania wyborcze
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W10, P2_W05,

P2_U02, P2_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje charakterystyczne dla absolwenta studiów licencjackich z nauk społecznych.

Skrócony opis:

analiza czynników wpływających na dokonywane wybory polityczne.

Pełny opis:

tożsamość zbiorowa i indywidualna,

tożsamość narodowa a etniczność,

tożsamość narodowa a obywatelstwo,

wybrane formy i uwarunkowania partycypacji obywatelskiej.

Zajęcia odbywają się w formie konwersatoryjnej - dyskusji wokół problematyki podejmowanej we wskazanych do przeczytania lekturach.

Literatura:

Właściwa dla prezentowanego tematu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę na temat wartości i norm etycznych obowiązujących badaczy i uczestników życia publicznego.

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi

prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych. Rozumie mechanizmy

tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich

instytucjonalizacji oraz zmiany.

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych

do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk

politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska

polityczne.

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz

inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

1 punkt ECTS udział w zajęciach. 1 punkt przygotowanie i prezentacja dwóch tematów.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną.

Na ocenę końcową składa się średnia ocen uzyskanych z dwóch prezentacji na zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Smolak, Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Agata Smolak, Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia koncentruje się na analizie kluczowych koncepcji teoretycznych odnoszących się do takich zagadnień jak: tożsamość zbiorowa i indywidualna, tożsamość narodowa a etniczność, tożsamość narodowa a obywatelstwo, wybrane formy i uwarunkowania partycypacji obywatelskiej. Zajęcia odbywają się w formie konwersatoryjnej - dyskusji wokół problematyki podejmowanej we wskazanych do przeczytania lekturach.

Pełny opis:

Zajęcia koncentruje się na analizie kluczowych koncepcji teoretycznych odnoszących się do takich zagadnień jak: tożsamość zbiorowa i indywidualna, tożsamość narodowa a etniczność, tożsamość narodowa a obywatelstwo, wybrane formy i uwarunkowania partycypacji obywatelskiej. Zajęcia odbywają się w formie konwersatoryjnej - dyskusji wokół problematyki podejmowanej we wskazanych do przeczytania lekturach.

Literatura:

Każdy z uczestników wykorzystuje literaturę odpowiednią do prezentowanego tematu.

Wymagania wstępne:

Wiedza, kompetencje, umiejętnosci na podstawowym poziomie uzyskane na wcześniejszym etapie studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.