Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe bezpieczeństwo kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-MBK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe bezpieczeństwo kulturowe
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W04, P1_W07, BW1_U04, BW2_W06

Skrócony opis:

❶ Wykład: Dlaczego bezpieczeństwo kulturowe? Podstawowe pojęcie i kategorie analityczne

❷ Wykład: Różnice kulturowe jako źródło zagrożeń w relacjach wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych

❸ Wykład: Dialog międzykulturowy jako gwarancja bezpieczeństwa międzynarodowego

❹ Wykład: Sposoby regulacji międzynarodowych stosunków kulturalnych

❺ Wykład: Masowe migracje jako wyzwanie dla bezpieczeństwa kulturowego (Europy)

Pełny opis:

❶ Wykład: Dlaczego bezpieczeństwo kulturowe? Podstawowe pojęcie i kategorie analityczne

Bezpieczeństwo pojmowane w kategoriach „hard power” i „soft power”. Bezpieczeństwo kulturowe jako nowa kategoria?

Kultura i cywilizacja – sposoby pojmowania

Kultura a polityka; kultura a gospodarka

Ambiwalentna rola kultury w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego

Pojęcie bezpieczeństwa kulturowego (w wymiarze kultury duchowej i materialnej) – próba definicji

Kulturobójstwo (cultural genocide) i przemoc kulturowa (asymilacja, dysymilacja, apartheid i segregacja) – film

Zjawisko imperializmu kulturowego

❷ Wykład: Różnice kulturowe jako źródło zagrożeń w relacjach wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych

Najważniejsze różnice kulturowe: język, religia i religijność, cywilizacja, reżimy społeczno-polityczne

Tożsamość narodowa (i kulturowa) i jej znaczenie we współczesnym świecie

Koncepcja „zderzenia cywilizacji” S.P. Huntingtona

Koncepcja „dialektyki cywilizacji” R. Barbera

Koncepcja „trzeciej fali” A. i H. Tofflerów

Koncepcja „globalnych przepływów kulturowych” A. Appaduraia

❸ Wykład: Dialog międzykulturowy jako gwarancja bezpieczeństwa międzynarodowego

Korzyści mogące wynikać z różnorodności kulturowej

Procesy uniwersalizacji kulturowej

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

Koncepcja „kolażu kultur” R. Kapuścińskiego

Zasady dialogu międzykulturowego

Porażka polityki wielokulturowości (multi-kulti) w Europie?

Turystyka międzynarodowa – film

❹ Wykład: Sposoby regulacji międzynarodowych stosunków kulturalnych

Regulacje konwencjonalne

Regulacje niekonwencjonalne

❺ Wykład: Masowe migracje jako wyzwanie dla bezpieczeństwa kulturowego (Europy)

Przyczyny masowych migracji

Rodzaje migracji

Sposoby (metody i techniki) migracji

Kierunki i skala migracji

Kulturowe konsekwencje migracji

Literatura:

Ball S., Ruchy ludności, w: P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012, s. 471-487.

Cebul K., Sposoby regulacji międzynarodowych stosunków kulturalnych, w: R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010, ss. 188-234.

Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008. (e-book dostępny w internecie)

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, ss. 60-70.

Krycki M., Komunikowanie międzynarodowe i komunikowanie międzykulturowe, w: R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010, ss. 236-245.

Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 1999, s. 13-33.

Paleczny T., Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie, w: T. Paleczny, M. Banaś (red.), Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, Kraków 2009, s. 53-74.

Paleczny T., Uniwersalizacja kulturowa w procesach globalizacji, w: B. Bodzioch-Bryła, R. Szczepaniak, K. Wałczyk (red.), Globalizacja w kulturze. Upowszechnienie czy uproszczenie, Kraków 2010, s. 17-35.

Potyrała A., Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016, „Przegląd Strategiczny” 2016 nr 9, s. 295-313.

Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, ss. 18-25.

Śliż A., Szczepański M.S., Wielokulturowość: perspektywa konfliktu czy szansa koegzystencji, w: A. Śliż, M.S. Szczepański (red.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, Warszawa 2011, s. 13-47.

Zenderowski R., Czym jest kultura? Kultura a cywilizacja. Spór o definicje podstawowych pojęć, w: R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010, ss. 61-106.

Zenderowski R., Kultura a stosunki międzynarodowe. Rodzaje relacji i powiązań, w: R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010, ss. 108-150.

Zenderowski R., Uwarunkowania międzynarodowych stosunków kulturalnych, w: R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010, ss. 14-43.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Egzamin pisemny lub ustny (do wyboru).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski, Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski, Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.