Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-PPMiędz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa międzynarodowego
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie studentowi tematyki i podstawowych pojęć i terminów prawa międzynarodowego. Wskazanie, jak prawo międzynarodowe odnosi się do codziennej praktyki funkcjonowania państw i organizacji międzynarodowych. W ramach przedmiotu słuchacz poznaje najważniejsze działy prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Zagadnienia wprowadzające.

2.Prawo międzynarodowe publiczne, a inne gałęzie prawa.

3.Podmiotowość w prawie międzynarodowym.

4.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne.

5.Organizacje międzynarodowe.

6.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci.

7. Międzynarodowe prawo morza.

8. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego.

9.Prawa człowieka.

10.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów.

11. Prawo humanitarne: status terytoriów okupowanych, kombatanci, uchodźcy, jeńcy, ranni.

Metody oceny:

egzamin pisemny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wyd. 16, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wyd. 8, Warszawa 2005.

Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach, pod red. S. Sawickiego, wyd. 2, Warszawa 2012.

M. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa, Wydawnictwo Książka i Wiedza 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięć efektów kształcenia student potrafi:

1) wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz pochodzenie i charakter źródeł tego prawa

2) opisać rolę państw i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu podstaw normatywnych

3) przedstawić miejsce umów międzynarodowych w obrocie międzynarodowym oraz zasad odpowiedzialności za ich niedotrzymywanie

4) wyjaśnić rolę zadań administracyjnych podejmowanych w zakresie relacji międzynarodowych

5) określić pozycję jednostki i jej praw w świetle prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem sytuacji szczególnych

6) wypowiedzieć się na temat stosowania siły, konfliktów zbrojnych –

określić zasady ich prowadzenia oraz rozwiązywania, a także wskazać na pokojowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych

7) przedstawić zagadnienia obejmujące regulacje prawne powiązane z przestrzenią powietrzną, kosmosem oraz prawem morza

BW1_W06

BW1_W07

BW1_U07

Uczestnictwo w zajęciach 12 h

Przygotowanie do zajęć 3 h

Przygotowanie do zaliczenia 10 h

Łącznie (25 h/ 25 = 1 pkt)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę wpływa uzyskany wynik z egzaminu pisemnego, na który składa się test, pytania półotwarte oraz krótki esej. Za każde pytanie testowe student otrzymać może 1 pkt, półotwarte 2 pkt, esej do 10 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 30 pkt. Czas trwania egzaminu 50 minut.

Na egzaminie sprawdzana jest wiedza wynikająca z literatury obowiązkowej jak i wiedza przedstawiana przez prowadzącego na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład 2, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbrowski
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.