Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Percepcja zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-PZag Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Percepcja zagrożeń
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących sposobów definiowania m. in. pojęć bezpieczeństwa oraz zagrożenia, wskazania sposobów dokonywania ich charakterystyki oraz dokumentów planistycznych bazujących na identyfikacji zagrożeń oraz analizie ryzyka. Prezentowane podczas wykładu informacje są istotne z punktu widzenia wiedzy oraz umiejętności właściwego postrzegania zdarzeń niekorzystnych, ich przyczyn oraz skutków.

Pełny opis:

Podczas zajęć prezentowane będą zagadnienia:

1. Sposoby definiowania pojęć bezpieczeństwo oraz zagrożenia, sposoby ich klasyfikowania i opisu,

2. Zagrożenia a stany nadzwyczajne

3. Zarządzanie ryzykiem - Raport o Zagrożeniach Bezpieczeństwa Narodowego

4. Plan Zarządzania kryzysowego - zagrożenia w kontekście sytuacji kryzysowych.

Literatura:

1. Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego, red. G. Abgarowicz, Józefów 2015,

2. Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Siedlce 2016.

3. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, J. Flis, R. Jakubczak, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnicy kursu otrzymają wiedzę w zakresie sposobów identyfikacji zagrożeń, ich charakteryzowania i klasyfikacji. Nabędą także podstawowe umiejętności w zakresie analizy ryzyka.

Uczestnictwo w zajęciach - 8 godz.

Przygotowanie do zajęć - 17 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 25 godz.

Łącznie [50 godz. / 25 = 2 pkt)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

2. Kolokwium z treści prezentowanych podczas wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.