Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-SL-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

2. Wybór obszaru badawczego pracy dyplomowej musi zostać dokonany podczas pierwszych zajęć.

3. Wybór tematu pracy musi nastąpić do końca października (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć w październiku). W innym wypadku student podejmuje temat spośród propozycji przedłożonych przez promotora.

4. Plan musi być przygotowany do końca listopada (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć w listopadzie).

5. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest rozliczenie zadań z punktów 3 i 4 oraz oddanie na ostatnich zajęciach semestru zimowego pierwszego rozdziału pracy.

6. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego w drugim terminie jest oddanie pierwszego rozdziału pracy w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W drugim terminie nie mogą być rozliczane zadania z punktów 3 i 4.

7. Student, który nie zaliczy semestru zimowego - nie ma możliwości kontynuowania pracy w semestrze letnim.

8. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w pierwszym terminie jest przekazanie promotorowi pełnej wersji pracy najpóźniej do 8 maja (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć przypadających przed 8 maja).

9. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w drugim terminie jest przekazanie promotorowi pełnej wersji pracy najpóźniej do 10 lipca (dokładny termin przypadający jednak nie później niż 10 lipca określa indywidualnie promotor).

10. Promotor podejmuje decyzję w jakiej wersji chce otrzymywać poszczególne zadania (papierowa - przekazywana podczas zajęć lub elektroniczna - przekazywana drogą mailową).

11. Formalne wymogi pracy licencjackiej określa podręcznik: Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.