Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grounded theory methodology-procedures and techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-GTM-PaT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grounded theory methodology-procedures and techniques
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S2A_W02, S2A_W08, S2A_U03, S2A_U08, S2A_K03,

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to introduce students to the best-developed strategy of qualitative research - the methodology of grounded theory.

Each of the four approaches to strategy will be described: Glaser and Stauss, Straus and Corbin, Cathy Charmaz' constructionist approach and Adele Clarke's grounded theorizing.

Pełny opis:

Thematic areas:

1.Grounded theory- essentials

History of qualitative research

GT according to A. Strauss, B, Glaser, K. Charmaz, A. Clarke

Issue of theoretical framework, personal philosophical position

2 Grounded theory project- planning

3 Quality in grounded theory research

4 Positioning the researcher in a grounded theory study

5 Data generation/ data collection

Memo writing- rules and techniques (clustering, freewriting)

6 Data analysis in grounded theory

open coding, axial coding, theoretical coding

7 Theoretical integration

8 Presenting a grounded theory- oral presentation and raport

9 Evaluation and application

10. Research examples

Literatura:

B. Glaser, A.L Strauss. The discovery of a grounded theory, 1967, Aldine Publishing Company, New York

Clive Seale (red) Social research methods : a reader

Keith F Punch 2005, Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia

Melanie Birks, Jane Mills, Grounded theory. A Practical Guide SAGE Los Angeles, London, 2011

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005

Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

After finishing the course students will be able to process the project based on grounded theory methodology taking into account all obligatory steps. They will recognize techniques as theoretical sampling, constant comparative analysis, saturation of categories. They could make presentation of conception adequately to the audience and situation.

ECTS description:

attendance at lectures - 30 g.

consultations - 10 g.

presentation - 20 g.

Metody i kryteria oceniania:

1. Attendance at lectures

2. Presentation based on selected reading in English.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)