Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczne teorie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-KTS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczne teorie socjologiczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S2A_W02,S2A_W07 S2A_U02 S2A_U04, S2A_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Poziom licencjatu

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie się studenta z teoriami, które uważane są za podstawowe w historii myśli socjologicznej oraz poznanie drogi powstawania, które one przebyły.

Wymagania wstępne:

Wstęp do socjologii, Wczesna myśl socjologiczna.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Pozytywistyczna myśl socjologiczna:

- historyczny kontekst pozytywizmu

- założenia pozytywizmu

- A. Comte

Ewolucjonizm w socjologii:

- założenia ewolucjomizmu

- Socjologia Herberta Spencera

Psychologizm w socjologii:

- Założenia psychologizmu

- Psychologia tłumu

- Z. Freud

- Socjologia W. Pareto

Socjologizm:

- Socjologia L. Gumplowicza

- Socjologia E. Durkheima

Początki Socjologii Humanistycznej:

-założenia

- F. Toennies, G. Simmel, M. Weber

Funkcjonalizm socjologiczny

-założenia

Literatura:

Jerzy Szacki,

Historia Myśli socjologicznej, Warszawa 2002

J.Turner

Struktura teorii socjologicznej PWN 2008

P. Fabiś

Emilie Durkheim jako teoretyk kultury, Wydawnictwo Poznańskie 2008

P. Sztompka M Kucia,

Socjologia- lektury Znak 2007

P. Sztompka

Socjologia zmian społecznych Znak 2005

Fragmenty podręcznika podstawowego (J, Szacki, Historia..) do testu końcowego (obowiązujące wraz z materiałami z wykładów oraz przekazaną literaturą uzupełniajacą)

Pozytywizm 244-251

Ewolucjonizm 279- 304; 310- 318

Psychologizm 320-324; 329-331; 334-358

Socjologizm 359- 398

Niemiecka socjologia humanistyczna 435-493

Pragmatyzm społeczny 543-592

Funkcjonalizm socjologiczny 805-855

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

- opanowanie wiedzy z zakresu klasyki socjologicznej na poziomie pozwalającym świadomie i samodzielnie stosować aparat pojęciowy klasycznych teorii do współczesnych zagadnień społecznych;

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii dyscypliny i jej społecznego zakorzenienia do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych;

- dostrzega i interpretuje historyczne źródła do sporów teoretycznych prowadzonych we współczesnej socjologii;

Wiedza:

- nabywa wiedzę dotyczącą głównych teorii socjologicznych i społecznych;

- nabywa wiedzę na temat różnych perspektyw myśli socjologicznej i społecznej, ich przedstawicieli,

- nabywa wiedzę nt. uwarunkowań w jakich określone nurty myśli społecznej i socjologicznej się rodziły, jak zanikały.

Umiejętności:

- zdolność widzenia i eksplikacji faktów społecznych w ramach określonej teorii socjologicznej;

- analizuje konkretne zjawiska i procesy społeczne, wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną ;

- posiada umiejętność socjologicznej perspektywy widzenia faktów społecznych i ich podstawowej interpretacji w ramach różnych perspektyw socjologicznych.

Kompetencje:

- zdolny do stosowania wiedzy i umiejętności w ramach wielorakich perspektyw socjologicznych;

- potrafi zastosować socjologiczne spojrzenie wielorakich perspektyw w karierze zawodowej, a w szczególności swoich studiach socjologicznych.

Opis ECTS:

Uczetnictwo w wykładach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do egzaminu - 20 g.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Pisemny egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.