Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gerontologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-PGer Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gerontologii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

PS1_W08; PS1_W09; PS1_W14; PS1_U01; PS1_U04, PS1_K02

Skrócony opis:

Program kursu przewiduje prezentację podstawowej wiedzy z zakresu starości, starzenia się, sytuacji osób starszych

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką starości i starzenia się. Kurs ma na celu prezentację podstawowej wiedzy z gerontologii społecznej w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie w stronę pedagogiki starości, Wyd. UWM, Olsztyn 2010;

2. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004;

3. Szatur-Jaworska Barbara, Błędowski Piotr, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

1. Kowaleski J. T.,Szukalski P., Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Łódź 2008;

2. Czerniawska O.,Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007;

3. Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce, Gdańsk 2012.

4. Makuch M., Maroń M.,Osoby starsze w społeczeństwie społeczeństwo wobec osób starszych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.

5. Ray M., Philips J., Praca socjalna ze starszymi ludźmi, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk.

Zna i rozumie koncepcję bio - socjo -kulturową rozwoju człowieka, posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne)

Posiada wiedzę na temat środowisk, grup i więzi społecznych (rodzinnych, ekonomicznych, kulturalnych, politycznych, prawnych) istotnych dla pracy socjalnej w kontekście osób starszych.

Umiejętności:

Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji osób starszych, rodzin, społeczności.

Kompetencje:

Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin

Konsultacje - 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 45 godzin

Łącznie 90 godzin / 30 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej, pytania otwarte

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Program kursu przewiduje prezentację podstawowej wiedzy z zakresu starości, starzenia się, sytuacji osób starszych

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką starości i starzenia się. Kurs ma na celu prezentację podstawowej wiedzy z gerontologii społecznej w oparciu o aktualną literaturę przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie w stronę pedagogiki starości, Wyd. UWM, Olsztyn 2010;

2. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004;

3. Szatur-Jaworska Barbara, Błędowski Piotr, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

1. Kowaleski J. T.,Szukalski P., Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Łódź 2008;

2. Czerniawska O.,Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007;

3. Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce, Gdańsk 2012.

4. Makuch M., Maroń M.,Osoby starsze w społeczeństwie społeczeństwo wobec osób starszych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.

5. Ray M., Philips J., Praca socjalna ze starszymi ludźmi, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014

6. GUS 2018, Jakość życia osób starszych w Polsce

7. GUS 2019, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.