Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja, mediacje, coaching

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-KMC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja, mediacje, coaching
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_U09, PS1_U12, PS1_K03, PS1_K04

Skrócony opis:

Student/studentka w toku nauki nabywa i doskonali umiejętności komunikacyjne potrzebne w pracy pracownika socjalnego. Potrafi przeprowadzić podstawowe elementy sesji coachingowej i procesu mediacji. Umie dostosować metody pracy i narzędzia do konkretnej sytuacji problemowej/konfliktowej w jakiej znalazł się klient.Potrafi współpracować z innymi w celu optymalizacji zdziałań i zwiększenia szans klienta na usamodzielniane się.

Pełny opis:

Student/studentka w toku nauki nabywa i doskonali umiejętności komunikacyjne potrzebne w pracy pracownika socjalnego. Potrafi przeprowadzić podstawowe elementy sesji coachingowej i procesu mediacji.

Umie dostosować metody pracy i narzędzia do konkretnej sytuacji problemowej/konfliktowej w jakiej znalazł się klient. Dokonuje oceny, weryfikacji i doboru narzędzi stosowanych w czasie sesji coachingowej zaaranżowanej na potrzeby ćwiczeń.

Umie wskazać kiedy potrzeba jest skierowania klientów do mediacji. Potrafi przeprowadzić podstawową sesję mediacyjną w sprawach cywilnych.

Potrafi współpracować z innymi w celu optymalizacji zdziałań i zwiększenia szans klienta na nieusamodzielniane się.

Literatura:

1. Bennewicz Maciej, Bogactwo i szczęście. Odkryj potęgę woli, Warszawa 2014,

2. Gmurzyńska Ewa, Morek Rafał (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014

3. Maciuszek Józef, Negacja w języku i komunikacji. O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi, Kraków 2006

4.Mediacje w polskim systemie prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011

5. Larson Liv, Porozumienie bez przemocy w mediacji. Jak być trzecią stroną w mediacji,Warszawa 2009

6. Stewart John, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003

7. Thorpe Sara, Clifford Jackie, Podręcznik coachingu. Poznań 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_U09, E 1 - Student/studentka potrafi dobrać właściwe narzędzia do konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się klient.

PS1_U12, E 2 -umie prowadzić elementy sesji coachingowej i procesu mediacji tak aby przyczyniać się do usamodzielniania się klienta

PS1_K03, E 3 Student w toku prowadzonych elementów sesji coachingowej i mediacji akceptuje stanowiska stron,dąży do profesjonalizmu

PS1_K04 E 4 - Student/studentka w grupach roboczych opracowują plan mediacji

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

konsultacje - 5 godzin

przygotowanie się do zajęć - 5 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

Metody i kryteria oceniania:

W czasie zajęć studenci będą uczestniczyć w grach symulacyjnych, przygotowywać się do prowadzenia sesji coachingowej i mediacji w sprawach cywilnych (rodzinnych). Ocena końcowa do średnia z ocen otrzymanych z realizacji poszczególnych efektów.

E1

ocen bardzo dobra Student/ studentka potrafi dobrać właściwe narzędzia do konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się klient. Potrafi uzasadnić dobór

ocena bardzo dobra- Student/studentka potrafi dobrać właściwe narzędzia do konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się klient.

ocena dobra Student/studentka potrafi dobrać właściwe narzędzia do konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się klient.

ocena dostateczna - Student/studentka potrafi dobrać niektóre narzędzia do konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się klient.

ocena niedostateczna - student nie Student/studentka potrafi dobrać właściwie narzędzi do konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się klient.

E2

ocena bardzo dobra -Posiada umie prowadzić elementy sesji coachingowej i procesu mediacji tak aby przyczyniać się do usamodzielniania się klienta. Potrafi uzasadnić kolejne elementy.

ocena dobra - umie prowadzić elementy sesji coachingowej i procesu mediacji tak aby przyczyniać się do usamodzielniania się klienta

ocena dostateczna -umie prowadzić niektóre elementy sesji coachingowej i procesu mediacji tak aby przyczyniać się do usamodzielniania się klienta

ocena niedostateczna - nie umie prowadzić elementów sesji coachingowej i procesu mediacji tak aby przyczyniać się do usamodzielniania się klienta

E3

ocena bardzo dobra - student potrafi przeprowadzić elementy sesji coachingowej i mediacji, szanuje stanowiska stron, wykorzystuje różnorodne narzędzia

ocena dobra - student potrafi przeprowadzić elementy sesji coachingowej i mediacji, szanuje stanowiska stron, wykorzystuje wybrane narzędzia

ocena dostateczna -student potrafi przeprowadzić elementy sesji coachingowej i mediacji, szanuje stanowiska stron, wykorzystuje niewielką ilość narzędzi

ocena niedostateczna - nie potrafi przeprowadzić elementów sesji coachingowej i mediacji

E 4 Ocena bardzo dobra student/ studentka opracowali w grupie szczegółowy plan mediacji uzasadniając poszczególne etapy

ocena dobra - student/ studentka w grupie opracowali szczegółowy program mediacji

ocena dostateczna - student /studentka opracował w grupie podstawowe elementy mediacji

ocena niedostateczna student/ studentka nie współpracował/ła w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.