Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z osobami niepełnosprawnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-PzONspec. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z osobami niepełnosprawnymi
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W09; PS1_U10, PS1_U11; PS1_K10

Skrócony opis:

Student/studentka w toku zajęć zdobywa wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka, zwłaszcza o sytuacjach trudnych, kryzysowych, krytycznych związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością

Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

Umie przeprowadzić wywiad motywujący

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako przyszłego pracownika socjalnego.

Pełny opis:

Student/studentka w toku zajęć zdobywa wiedzę o różnorodnych źródłach i naturze licznych problemów człowieka. Tematyka zajęć skoncentrowana jest na analizie sytuacji trudnych, kryzysowych, krytycznych związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością

Poprzez udział w zajęciach oraz pracę własną nabywa umiejętność generowania rozwiązania konkretnych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

W tym celu posiada umiejętność prowadzenia wywiadu motywującego. Dzięki tej umiejętności będzie potrafi zmotywować potencjalnego klienta do samodzielnego poszukiwania optymalnego dla niego rozwiązania problemu.

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako przyszłego pracownika socjalnego.

Literatura:

1. Agata Siwek-Szczepanik, Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Praca socjalna nr 6/2011

2. Józef Młyński, Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny, Praca Socjalna nr 5/2010

3. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Coaching – jako alternatywna technika pracy socjalnej, Praca Socjalna nr 4/2013

4. Praca socjalna nr 4/2011

5. Monika Parchomiuk, Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną

6. Przemysław Eugeniusz Kaniok, Udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego – wyniki badań, Praca Socjalna nr 1/2012

7. Joanna Borowiec, Zastosowanie muzyki i wibracji w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem,Praca Socjalna nr 1/2012

8. Agnieszka Górska, Jakiej muzyki słuchają osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym?, Praca Socjalna nr 1/2012

9. Barbara Grzyb, Nie tylko nauka i zabawa – rola komputera w rewalidacji osób niepełnosprawnych,Praca Socjalna nr 1/2012

10.William R. Miller, Stephen Rollnick, Wywiad motywujący, Kraków 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W09; E 1; Student/studentka posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka sytuacjach trudnych, kryzysowych, krytycznych, związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością

PS1_U10, E2, Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

PS1_U11; E 3; Umie przeprowadzić dialog motywujący

PS1_K10; E 4; Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego.

udział w zajęciach - 30 godzin

przygotowanie referatu i prezentacji - 25 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. PS1_W09; E 1;

Ocena bardzo dobra Student/studentka posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka sytuacjach trudnych, kryzysowych, krytycznych, związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością

Ocena dostateczna Student/studentka posiada wiedzę o niektórych źródłach i naturze wybranych problemów człowieka sytuacjach trudnych, kryzysowych, krytycznych, związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością

Ocena niedostateczna - student nie posiada wiedzy źródłach i naturze problemów człowieka sytuacjach trudnych, kryzysowych, krytycznych, związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością

PS1_U10, E2,

Ocena bardzo dobra

Potrafi generować rozwiązania różnorodnych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

Ocena dobra -

Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

Ocena dostateczna

Potrafi generować rozwiązania wybranych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

Ocena niedostateczna

Nie potrafi generować rozwiązania różnorodnych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Nie umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

PS1_U11; E 3; Umie przeprowadzić dialog motywujący

PS1_K10; E 4; Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego.

Praktyki zawodowe:

Do uzgodnienia z osobą odpowiedzailną za praktyki na kierunku praca socjalna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.