Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stratyfikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-SS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stratyfikacja społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01; PS1_W07; PS1_W08;

PS1_U04;

PS1_K01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza struktur społecznych począwszy od jednostek i rodzin, aż po strukturę klasową, nierówności i hierarchię społeczną. Omówione zostaną także teorie dotyczące struktury społecznej. Uwypuklone zostaną czynniki, które generują system stratyfikacyjny, określają jego charakter oraz dynamikę.

Literatura:

1. H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007.

2. H. Domański, Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze: struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

3. H. Domański, Mechanizmy stratyfikacji i hierarchie społeczne, w: Wymiary życia społecznego, M. Marody red., Warszawa2007, s. 67 - 92.

4. W. Majkowski, Od klas społecznych w systemie socjalistycznym do klas pazernego kapitalizmu, w: Nierówności społeczne we współczesnym świecie, A. Wołk, A. Potasińska red., Warszawa 2015, s. 11-24.

5. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- Zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter,

- Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna), o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju,

- Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym strukturę rzeczywistości społecznej, zna i rozumie koncepcję oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk,

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, gospodarcze struktur społecznych,

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności odnoszące się do systemu stratyfikacji społecznej, korzystając z różnych źródeł informacji, w tym z nowoczesnych technologii.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

lektura zadanych tekstów, opracowanie zadań za pośrednictwem platformy e-learning - 30 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z materiału przedstawionego przez wykładowcę na wykładzie.

Zaliczenie wykładu ma formę egzaminu z materiału przedstawionego na wykładzie. Zaliczenie to udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań postawionych na egzaminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematem wykładu jest stratyfikacja społeczna, wykorzystująca klasyczny jak i współczesny dorobek teoretyczno-empiryczny socjologii.

Pełny opis:

1. Stratyfikacja – ujęcia, rozumienia, systemy stratyfikacji

2. Stratyfikacja w ujęciu klasyków socjologii

3. Analiza stratyfikacji – klasy (K. Marks, M. Weber, W. L. Warner, E. O. Wright, P. Bourdieu)

4. Klasy, śmierć klas, funkcjonalna i ewolucyjna teoria stratyfikacji

5. Klasa wyższa, średnia, robotnicza, chłopska – wczoraj i dziś

6. Underclass

7. Merytokracja

8. Płeć i stratyfikacja

9. Religia i stratyfikacja

10. Stratyfikacja etniczna

11. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe

12. Zróżnicowanie edukacyjne

13. Ruchliwość społeczna

14. Prestiż społeczny

15. Podsumowanie

Literatura:

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007

Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008

H. Domański, Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze: struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

K. Davis, W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia, [w] Elementy teorii socjologicznych – materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 464-476.M. Tumin, O niektórych zasadach uwarstwienia: analiza krytyczna, [w] Elementy teorii socjologicznych – materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 477. Kazimierz M. Słomczyński, H. Domański, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe, [w] Socjologia w Polsce, pod red. Z. Krawczyka i Kazimierza Z. Sowy, Rzeszów 1998, s. 125-142

A. Ostrowska, Nierówności społeczne a zdrowie, [w] Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008, s. 318-343.

H. Domański, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, rozdziały: Nierówności edukacyjne, s. 42-60 i Zróżnicowanie dochodów, s. 117-141, SCHOLAR, Warszawa 2009.

Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.