Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-WZPiEPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W12, PS1_U08; PS1_K08, PS1_K11

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa stanowiącymi podstawę do umiejętnego jego stosowania w praktyce w pracy socjalnej

Pełny opis:

Zagadnienia przedmiotu obejmują:

1. Postawy wiedzy o prawie

- definicja prawa

- pojęcie normy prawnej, jej rodzaje oraz struktura

- klasyfikacja aktów prawnych

- ogłaszanie aktów normatywnych

- obowiązywanie i przestrzeganie prawa

- zdarzenie i stosunek prawny, w tym podmioty prawa

- gałęzie prawa

2. Wybrane elementy prawa

- konstytucyjnego

- finansowego

- cywilnego

- gospodarczego

- pracy

- karnego

3. Prawo administracyjne

- pojęcie administracji, prawa administracyjnego oraz jego podział

- stosunek administracyjnoprawny

- formy prawne działania administracji

- postepowanie administracyjne

- postepowanie egzekucyjne

- postępowanie sądowoadministracyjne

-

Literatura:

1. B.Sitek, P. Kubiński, Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych, Poltex, Warszawa 2014

2. S. Korycki i in, Zarys prawa, LexisNexis, Warszawa 2005

3. M. Wierzbowski (red), Postępowanie administracyjne, CH Beck, Warszawa 2011

4. T. Stawecki, P. Wieczorek, wstęp do prawoznawstwa, CH Beck, Warszawa 2003

5. Ustawy objęte zakresem tematyczny przedmiotu-wybrane zagadnienia

6. Materiały pomocnicze do przedmiotu przygotowane przez wykładowcę

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W12, PS1_U08; PS1_K08, PS1_K11

ECTS 3 pkt

1,0 pkt ECTS obecność na zajęciach 30 h

1,0 pkt ECTS praca własna studenta -analiza literatury i przygotowywanie przykładowych testów 30 h

1 pkt ECTS przygotowanie się do egzaminu 30 h

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin forma pisemna- testy jednokrotnego wyboru

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach, dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Przewiduje się do 4 zajęć ich prowadzenie w formie learningowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa stanowiącymi podstawę do umiejętnego jego stosowania w praktyce w pracy socjalnej

Pełny opis:

Zagadnienia przedmiotu obejmują:

1. Podstawy wiedzy o prawie

- definicja prawa

- pojęcie normy prawnej, jej rodzaje oraz struktura

- klasyfikacja aktów prawnych

- ogłaszanie aktów normatywnych

- obowiązywanie i przestrzeganie prawa

- zdarzenie i stosunek prawny, w tym podmioty prawa

- gałęzie prawa

2. Wybrane elementy prawa

- konstytucyjnego

- finansowego

- cywilnego

- gospodarczego

- pracy

- karnego

3. Prawo administracyjne

- pojęcie administracji, prawa administracyjnego oraz jego podział

- stosunek administracyjnoprawny

- formy prawne działania administracji

- postepowanie administracyjne

- postepowanie egzekucyjne

- postępowanie sądowoadministracyjne

Literatura:

1. B.Sitek, P. Kubiński, Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych, Poltex, Warszawa 2014

2. S. Korycki i in, Zarys prawa, LexisNexis, Warszawa 2005

3. M. Wierzbowski (red), Postępowanie administracyjne, CH Beck, Warszawa 2011

4. T. Stawecki, P. Wieczorek, wstęp do prawoznawstwa, CH Beck, Warszawa 2003

5. Ustawy objęte zakresem tematyczny przedmiotu-wybrane zagadnienia

6. Materiały pomocnicze do przedmiotu przygotowane przez wykładowcę

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.