Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia badań nad młodzieżą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SBnM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia badań nad młodzieżą
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W04, SO2_W07, SO2_U01; SO2_U04, SO2_U08 SO2_K06.Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki młodzieży ujętej w perspektywie socjologicznej. Będą prezentować problematykę, teoretyczną, metodologiczną i empiryczną tej kategorii społecznej.

Pełny opis:

1. Socjologiczne teorie młodzieży

2. Socjologiczne teorie młodzieży cd

3. Kategoria pokolenia

4. Orientacje aksjologiczne młodzieży

5. Edukacyjne aspiracje młodzieży

6. Praca i wejście na rynek pracy

7. Style życia młodzieży

8. Uczestnictwo w kulturze młodych

9. Subkultury

10. Młodzież a narkotyki

11. Życie seksualne młodych

12. Religijność młodzieży

13. Małżeństwo i alternatywne formy życia małżeńskiego

14. Czas wolny młodych

15. Podsumowanie

Literatura:

W. Wrzesień, Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 78, z. 1 (2016), s. 229-241.

W. Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa 2013.

B. Hoffman, Narkotyki w kulturze młodzieżowej, Kraków 2014.

B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999.

Młodzi 2011, red. nauk. M. Boni, aut. K. Szafraniec, Warszawa 2011.

J. Kurzępa, Młodzi, piękne i niedrodzy... : młodość w objęciach seksbiznesu, Kraków 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat kategorii młodzieży, jej sposobów życia i stylów życia oraz orientacji aksjologiczno-normatywnych. Ponadto zna aktualne metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniu tej kategorii społecznej. Potrafi interpretować, wyjaśniać, analizować procesy społeczno-kulturowe warunkujące funkcjonowanie młodzieży oraz umie korzystać z teorii i perspektyw interdyscyplinarnych w opisywaniu życia młodych.

Udział w zajęciach 30h

Przygotowanie do zaliczenia 30h

Konsultacje 10h

3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z materiału wyłożonego podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki młodzieży ujętej w perspektywie socjologicznej. Będą prezentować problematykę, teoretyczną, metodologiczną i empiryczną tej kategorii społecznej.

Pełny opis:

1. Socjologiczne teorie młodzieży

2. Socjologiczne teorie młodzieży cd

3. Kategoria pokolenia

4. Orientacje aksjologiczne młodzieży

5. Edukacyjne aspiracje młodzieży

6. Praca i wejście na rynek pracy

7. Style życia młodzieży

8. Uczestnictwo w kulturze młodych

9. Subkultury

10. Młodzież a narkotyki

11. Życie seksualne młodych

12. Religijność młodzieży

13. Małżeństwo i alternatywne formy życia małżeńskiego

14. Czas wolny młodych

15. Podsumowanie

Literatura:

W. Wrzesień, Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 78, z. 1 (2016), s. 229-241.

W. Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa 2013.

B. Hoffman, Narkotyki w kulturze młodzieżowej, Kraków 2014.

B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999.

Młodzi 2011, red. nauk. M. Boni, aut. K. Szafraniec, Warszawa 2011.

J. Kurzępa, Młodzi, piękne i niedrodzy: młodość w objęciach seksbiznesu, Kraków 2012.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.