Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia rodziny
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W02; S1A_W03; S1A_W04; S1A_W05; H1A_W04; H1A_W05;

S1A_U01; S1A_U08; S1A_U03; H1A_U04; H1A_U06;

S1A_K01; S1A_K06; H1A_K01; H1A_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

3 pkt ECTS

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rodziny w ujęciu socjologicznym. Słuchacze powinni zdobyć podstawową wiedzę, pozwalającą na postrzeganie rodziny w kontekście życia społecznego oraz umiejętność samodzielnej analizy przyczyn i skutków współczesnych przemian życia rodzinnego, co z kolei pozwoli im na podjęcie pracy z rodziną w przyszłym życiu zawodowym.

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Definicja rodziny – problem z definiowaniem rodziny, współczesna definicja rodziny, rodzina a reprodukcja struktury społecznej, wskaźniki, metody badania rodziny

2. Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna – rodzina w perspektywie socjologicznej, funkcje rodziny, typy rodzin

3. Cykl życia rodziny – teoria cyklu, etapy rozwoju rodziny, rodzina seniorów a seniorzy w rodzinie

4. Role i podział pracy w rodzinie – style życia w rodzinie i kierunki ich przemian, konflikty w rodzinie (teoria wymiany i racjonalnego wyboru), rozpad rodziny

5. Rodzina w teoriach socjologicznych- rodzina w ujęciu globalnym, mit rodziny tradycyjnej, funkcjonalizm, teorie feministyczne, przemiany miłości i intymności

6. Życie rodzinne – wskaźniki i sposób badania, życie rodzinne w Polsce w ujęciu historycznym, życie rodzinne w Polsce i wybranych krajach UE (macierzyństwo, ojcostwo, partnerstwo)

7. Socjalizacja w rodzinie i na rzecz rodziny – funkcja wychowawcza rodziny, wychowanie w rodzinie

8. Rodzicielstwo wobec przemian współczesnych- wpływ przemian społecznych na jakość współczesnego rodzicielstwa, rodzicielstwo jako inwestycja?

9. Modele wychowania – postawy rodzicielskie, znaczenie rodziny w procesie wychowawczym dziecka

10. Jakość życia rodzin niepełnych – samotne rodzicielstwo, rodzicielstwo „na odległość”, alternatywne formy małżeńsko – rodzinne wg badań

11. Zagrożenia współczesnej rodziny (ekonomiczne, demograficzne, kulturowe), ubóstwo i wykluczenie społeczne rodzin, struktura demograficzna rodzin,

12. Stereotypy płciowe, płeć biologiczna i płeć kulturowa

13. Polityka rodzinna podstawy teoretyczne i koncepcyjne – modele polityki rodzinnej, oczekiwania społeczne w świetle badań

14. Modele polityki rodzinnej a dzietność kobiet – rozwiązania w krajach UE

Metody oceny: Zaliczenie na ocenę.

Literatura:

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa - Kraków 2001

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2006

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1982

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006

Brągiel J., Górnicka B., Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 30

przygotowanie do zajęć - 30

przygotowanie do zaliczenia - 30

Razem: 90 pkt/30 =3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć;

2. realizacja zadań zleconych przez prowadzącego;

3. pisemne kolokwium z materiału omówionego podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Definicja rodziny – problem z definiowaniem rodziny, współczesna definicja rodziny, rodzina a reprodukcja struktury społecznej, wskaźniki, metody badania rodziny

2. Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna – rodzina w perspektywie socjologicznej, funkcje rodziny, typy rodzin

3. Cykl życia rodziny – teoria cyklu, etapy rozwoju rodziny, rodzina seniorów a seniorzy w rodzinie

4. Role i podział pracy w rodzinie – style życia w rodzinie i kierunki ich przemian, konflikty w rodzinie (teoria wymiany i racjonalnego wyboru), rozpad rodziny

5. Rodzina w teoriach socjologicznych- rodzina w ujęciu globalnym, mit rodziny tradycyjnej, funkcjonalizm, teorie feministyczne, przemiany miłości i intymności

6. Życie rodzinne – wskaźniki i sposób badania, życie rodzinne w Polsce w ujęciu historycznym, życie rodzinne w Polsce i wybranych krajach UE (macierzyństwo, ojcostwo, partnerstwo)

7. Socjalizacja w rodzinie i na rzecz rodziny – funkcja wychowawcza rodziny, wychowanie w rodzinie

8. Rodzicielstwo wobec przemian współczesnych- wpływ przemian społecznych na jakość współczesnego rodzicielstwa, rodzicielstwo jako inwestycja?

9. Modele wychowania – postawy rodzicielskie, znaczenie rodziny w procesie wychowawczym dziecka

10. Jakość życia rodzin niepełnych – samotne rodzicielstwo, rodzicielstwo „na odległość”, alternatywne formy małżeńsko – rodzinne wg badań

11. Zagrożenia współczesnej rodziny (ekonomiczne, demograficzne, kulturowe), ubóstwo i wykluczenie społeczne rodzin, struktura demograficzna rodzin,

12. Stereotypy płciowe, płeć biologiczna i płeć kulturowa

13. Polityka rodzinna podstawy teoretyczne i koncepcyjne – modele polityki rodzinnej, oczekiwania społeczne w świetle badań

14. Modele polityki rodzinnej a dzietność kobiet – rozwiązania w krajach UE

Metody oceny: Zaliczenie na ocenę.

Literatura:

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa - Kraków 2001

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2006

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1982

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006

Brągiel J., Górnicka B., Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.