Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo obywatelskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SpOb Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W04, SO2_W09; SO2_U02; SO2_U06; SO2_K01

Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę społeczeństwa obywatelskiego. Zapoznanie z podstawowymi modelami społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie historycznej. Kształcenie umiejętności analizy podstawowych przejawów działań obywatelskich i zdolności identyfikacji cnót obywatelskich. Dostrzeganie obywatelskich wymiarów rożnych aspektów życia społecznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Student dostrzega różne perspektywy i obszary badań społeczeństwa obywatelskiego.

EK2 - Student opisuje warunki kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem systemu społeczno-politycznego.

EK3 - Student charakteryzuje procesy uobywatelnienia w perspektywie historycznej.

EK4 - Student analizuje przyczyny i mechanizmy kształtowania się idei i praktyki społeczeństwa obywatelskiego w różnych kontekstach historycznych.

EK5 - Student opisuje modele społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu transformacyjnym.

EK6 - Student rozumie znaczenie edukacji w zakresie procesów uobywatelnienia i identyfikuje cnoty obywatelskie.

ECTS

obecność na zajęciach - 25-30 godz.

lektura zalecanej literatury - 25-30 godz.

przygotowanie do zaliczenia (opracowanie tez) - 25-30 godz.

suma – 75-90 godz. = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca: opanowanie materiału nauczania oraz pracy własnej studenta. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach - możliwe są 3 nieobecności w semestrze. Zaliczenie przedmiotu na podstawie samodzielnego opracowania zagadnień problemowych dotyczących treści prezentowanych na zajęciach; opracowanie powinno zawierać: pisemne przygotowanie wypowiedzi w formie konspektu (wg podanego szablonu), a następnie wygłoszenie przygotowanego opracowania i gotowość odpowiedzi na pytania w dyskusji i przeprowadzenia analizy krytycznej zagadnienia na podstawie zadawanych pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.