Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The basis of Crisis Intervention for Social Services

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-TBoCIfSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The basis of Crisis Intervention for Social Services
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W01, S1A_U02,S1A_K01


Skrócony opis:

The aim of the lecture is to familiarize students with the basic assumptions of crisis intervention on the basis of social work. Theoretical as well as practical aspects of running this form of social assistance will be discussed.

Pełny opis:

Topics of lectures:

1.Assumptions and the crisis theory framework

2.Stress, acute stress disorder, acute crisis episodes PTSD – differentiating

3.Violence

4.Suicide

5.Grief and loss

6.Natural disaster

7.Help children and adolescence

8.Crisis of divorce

Literatura:

Literature:

1. K.Kanel, A guide to crisis intervention,

2. A.R.Roberts, Crisis intervention handbook: assessment, treatment and reserach, Oxfrord University Press, 2005.

3. N.Thomson, Crisis intervention, Russell House Publishing Limited, 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

After completion of the lecture, the student will know the basic methods of crisis intervention, in particular situations. Will acquire basic knowledge of the principles and techniques of conducting crisis intervention in social work.

Metody i kryteria oceniania:

Terms of assessment

1. attendance - one absent attendance (7-presence 5, 6 - attendance 4, attendance - 3, 4 attendance and less 2)

2. written assignment

The final grade is the average grade from the final and attendance

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)