Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa oprogramowania statystycznego SAS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-U2-OSAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obsługa oprogramowania statystycznego SAS
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie kursu uczestnik poznaje możliwości analityczne, podstawowe miary statystyczne oraz wykorzystywane procedury analiz statystycznych. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania analiz statystycznych oraz interpretacji danych pochodzących z różnych źródeł informacji statystycznej. W trakcie kursu wykorzystywane jest oprogramowanie SAS Studio oraz SAS Enterprise Guide.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu analizowane są następujące zagadnienia:

1. Podstawowe terminy statystyczne

2. Opisowe miary statystyczne

3. Rozkłady częstości i tabele kontyngencji

4. Wnioskowanie statystyczne

5. Testy normalności rozkładu ciągłego

6. Testy różnicy średnich

7. Analizy korelacyjne

8. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)

9. Wieloczynnikowa analiza wariancji (MANOVA)

10. Analiza regresji liniowej

11. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Opis statystyczny, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

2. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Zależności statystyczne, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

3. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Wnioskowanie statystyczne, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

4. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

5. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Tom 1, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.

6. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Tom 2, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.

7. S. Bedyńska, M. Książek, Statystyczny drogowskaz. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Tom 3, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012.

8. M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura specjalistyczna:

1. A. Ptak-Chmielewska, Uogólnione modele liniowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

2. E. Frątczak (red.), Modelowanie dla biznesu. Regresja logistyczna, Regresja Poissona, Survival Data Mining, CRM, Credit Scoring, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

3. E. Frątczak (red.), Zaawansowane metody analiz statystycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

4. E. Frątczak, A. Korczyński, Statystyka od podstaw z systemem SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

5. E. Frątczak, U. Sienkiewicz, H. Babiker, Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

6. J. W. R. Twiskt, Analiza wielopoziomowa. Przykłady zastosowań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

7. S. Łobejko, K. Masłowska, R. Wojdan, Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z programem SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.

8. W. Grzenda, A. Ptak-Chmielewska, K. Przanowski, U. Zwierz, Przetwarzanie danych w SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

9. J. Brocklebank, D. Dickey, B. Choi - SAS for Forecasting Time Series, SAS Institute Inc., 2018.

10. M. Stokes, Ch. Davis, G. Koch - Categorical Data Analysis Using SAS, SAS Institute Inc., 2012.

11. N. O'Rourke, L. Hatcher, E. J. Stepanski - Univariate and Multivariate Statistics, SAS Institute Inc., 2005.

12. P. D. Allison - Logistic Regression Using SAS, SAS Institute Inc., 2012.

13. S. D. Schlotzhauer - Elementary Statistic Using SAS, SAS Institute Inc., 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

4. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

6. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

7. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

8. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. Steczkowski J., Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji. Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2005.

10. Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

11. Zieliński M., Wstęp do metod statystycznych w naukach społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie kursu uczestnik poznaje możliwości analityczne, podstawowe miary statystyczne oraz wykorzystywane procedury analiz statystycznych. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania analiz statystycznych oraz interpretacji danych pochodzących z różnych źródeł informacji statystycznej. W trakcie kursu wykorzystywane jest oprogramowanie SAS Studio oraz SAS Enterprise Guide.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu analizowane są następujące zagadnienia:

1. Podstawowe terminy statystyczne

2. Opisowe miary statystyczne

3. Rozkłady częstości i tabele kontyngencji

4. Wnioskowanie statystyczne

5. Testy normalności rozkładu ciągłego

6. Testy różnicy średnich

7. Analizy korelacyjne

8. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)

9. Wieloczynnikowa analiza wariancji (MANOVA)

10. Analiza regresji liniowej

11. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Opis statystyczny, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

2. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Zależności statystyczne, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

3. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Wnioskowanie statystyczne, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

4. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

5. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Tom 1, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.

6. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Tom 2, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.

7. S. Bedyńska, M. Książek, Statystyczny drogowskaz. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Tom 3, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012.

8. M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura specjalistyczna:

1. A. Ptak-Chmielewska, Uogólnione modele liniowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

2. E. Frątczak (red.), Modelowanie dla biznesu. Regresja logistyczna, Regresja Poissona, Survival Data Mining, CRM, Credit Scoring, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

3. E. Frątczak (red.), Zaawansowane metody analiz statystycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

4. E. Frątczak, A. Korczyński, Statystyka od podstaw z systemem SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

5. E. Frątczak, U. Sienkiewicz, H. Babiker, Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

6. J. W. R. Twiskt, Analiza wielopoziomowa. Przykłady zastosowań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

7. S. Łobejko, K. Masłowska, R. Wojdan, Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z programem SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.

8. W. Grzenda, A. Ptak-Chmielewska, K. Przanowski, U. Zwierz, Przetwarzanie danych w SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

9. J. Brocklebank, D. Dickey, B. Choi - SAS for Forecasting Time Series, SAS Institute Inc., 2018.

10. M. Stokes, Ch. Davis, G. Koch - Categorical Data Analysis Using SAS, SAS Institute Inc., 2012.

11. N. O'Rourke, L. Hatcher, E. J. Stepanski - Univariate and Multivariate Statistics, SAS Institute Inc., 2005.

12. P. D. Allison - Logistic Regression Using SAS, SAS Institute Inc., 2012.

13. S. D. Schlotzhauer - Elementary Statistic Using SAS, SAS Institute Inc., 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

4. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

6. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

7. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

8. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. Steczkowski J., Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji. Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2005.

10. Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

11. Zieliński M., Wstęp do metod statystycznych w naukach społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.