Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WSt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Wnioskowanie statystyczne jest zaawansowaną kontynuacją przedmiotu Statystyka Opisowa. Rozpoczyna się od analizy zagadnień związanych z probabilistyką i klasycznymi przykładami rozkładów zmiennych losowych, zagadnień związanych z estymacją przedziałową parametrów rozkładu oraz teorią i praktyką weryfikacji hipotez statystycznych i zaawansowaną analizą funkcji regresji.

Literatura:

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów tom 2, wyd. naukowe SCHOLAR

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów tom 3, wyd. naukowe SCHOLAR

G.Lissowski, J.Haman, M.Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, wyd. naukowe SCHOLAR,

I.Markowicz, K. Wawrzyniak, I. Bąk, M. Mojsiewicz, Statystyka w zadaniach cz. II Statystyka matematyczna, wyd. WNT

red. S.Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, wyd. SEDNO

M. Rószkiewicz, Analiza klienta, wyd. Predictive Solutions, SPSS

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. (K_W01-S1A_W01) ma podstawową wiedzę z zakresu statystyki, jej działach i relacji do nauk społecznych

2. (K_W02-S1A_W02) ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach praw probalistycznych związanych ze zjawiskami i strukturami i instytucjami społecznymi

3. (K_W03-S1A_W03) ma podstawową wiedzę o współzależnościach i ich statystycznego pomiaru między zjawiskami społecznymi w skali mezo i makro

4. (K_W06-S1A_W06) zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych statystycznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

5. (K_W08-S1A_W08) ma wiedzę o procesach zmian ilościowych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o statystycznych predykatorach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

6. (K_U01-S1A_U01) potrafi prawidłowo obliczać i interpretować parametry statystyczne zjawisk społecznych

7. (K_U02-S1A_U02) potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy statystycznej konkretnych procesów i zjawisk społecznych

8. (K_U03-S1A_U03) potrafi statystycznie analizować statystyki, obliczać korelacje konkretnych procesów i zjawisk społecznych

9. (K_U04-S1A_U04) potrafi statystycznie estymować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod statystycznych

10. (K_U06-S1A_U06) wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu statystyki do rozstrzygania problemówe badawczych z zakresu badań nauk społecznych

11. (K_K01-S1A_K01) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz łączenia empirii socjologicznej ze statystyczną weryfikacją hipotez badawczych i estymacją wyników na populacje generalną

12. (K_K02-S1A_K02) potrafi przygotować i przeprowadzić pomiar, obliczenia i estymacje statystyczną w zespole wraz z podziałem zadań w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony jest metodą klasyczną z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz elementami pracy grupowej. Część zajęć może odbywać się zdalnie z zastosowaniem platformy moodle; zajęcia mogą odbywać się z zastosowaniem metody tutoringu.

Podstawą oceny jest pisemny egzamin końcowy.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń oraz obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności).

Zaliczenie uzyskuje się poprzez zdobycie min. 60% maksymalnej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.