Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z coachingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WzC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z coachingu
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W01

SO2_W06

SO2_U06

SO2_U07

SO2_K06

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi coachingu.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci opanują oni podstawowe umiejętności w zakresie stosowania metody coachingowej, jak również zapoznają się z popularnymi technikami oraz narzędziami coachingowymi. Studenci nabędą również umiejętność praktycznego zastosowania metodologii coachingowej w celu motywowania i rozwoju interpersonalnego jednostek. Warsztaty będą miały formę zajęć kursowych z wykorzystaniem metod aktywizujących takich jak: ćwiczenia, dyskusje, mini sesje coachingowe, action learning. Dzięki odpowiednio dobranej tematyce, jak również metodom dydaktycznym efektem zajęć będzie wzrost kompetencji studentów w zakresie posługiwania się metodami coachingowymi w praktyce rozwoju indywidualnego.

Literatura:

Passmore J., Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalisty, Muza, Warszawa 2012.

Rogers J. Coaching. Podstawy umiejętności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Sęp K., Mapa marzeń, mapa celów, Akademia Skutecznego Działania Iwony Walewskiej-Opiełki, Warszawa 2014.

Starr J., Coaching. Procesy, zasady, umiejętności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Stoltzfus T., Sztuka zadawania pytań w coachingu. Jak opanować najważniejszą umiejętność coacha?, Aetos Media, Cieszyn 2008.

Thrope A., Clifford J., Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.

Whitmore J., Coaching: trening efektywności, G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2011.

Wilczyńska M. i inni, Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Zubrzycka-Nowak M., Rybczyńska K., Monostori S., Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO2_W01 - zna terminologię z zakresu socjologii i nauk pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

SO2_W06 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka;

SO2_U06 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy;

SO2_U07 - posiada umiejętność samodzielnego zaproponowania rozwiązań konkretnego problemu;

SO2_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Udział w warsztatach - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 30 godz.

Liczba punktów ECTS: 90 godz./30 godz. = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Do zaliczenia dopuszczeni zostaną studenci, którzy będą mieli maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Forma zaliczenia:

1. Test-20 pkt

2. Przeprowadzenie mini sesji coachingowej według modelu GROW-10 pkt

Łącznie 30 pkt.

Kryteria oceniania:

poniżej 18 pkt – ndst

18-20 pkt – dst

21-22 pkt – dst+

23-25 pkt – db

26-27 pkt – db +

28-30 pkt – bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.