Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia współczesnej rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-ZWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia współczesnej rodziny
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zagrożeniami występującymi w rodzinie. Omówione zostaną - oprócz już dobrze rozpoznanych - zagrożenia związane z nowymi zjawiskami, które pojawiły się we współczesnym społeczeństwie.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Rodzina jako grupa społeczna.

2. Rodzina i jej funkcje.

3. Kultura wg M. Mead - pokolenia.

4. Kontrola społeczna.

5. Dewiacje społeczne.

6. Patologie społeczne w kontekście kryzysu współczesnej rodziny.

7. Zjawisko alkoholizmu w rodzinie.

8. Zjawisko narkomanii i dopalaczy w rodzinie.

9. Macdonaldyzacja życia i disneizacja w kulturze.

10. Wirtualny świat dzieci i młodzieży - uzależnienie od gier komputerowych i internetu.

11. Negatywne oddziaływanie "reality show".

12. Współczesne ideologie i mody zagrażające rodzinie.

13. Zjawisko migracji ludności.

Literatura:

1. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984.

2. T. Goban-Klas, Pokolenie SMS-u w roziniętym społeczeństwie informacyjnym, [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 101 - 110.

3. W. Godzic, Rozumieć telewizję, czyli "i ty polubisz reality show", [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 127 - 144.

4. A. Kepiński, Psychopatologia życia codziennego, Warszawa 1996.

5. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2002.

6. B.M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Warszawa 2012.

7. K. Skarżyńska, Czy bać się telewizji? [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 1185 - 195.

8. W. Skrzypczyk, Dzieci alkoholików - zdarzenia traumatyczne, Łódź 2000.

9. M.I. Słomczyńska, Patologie społeczne w kontekście kryzysu współczesnej rodziny, "Resocjalizacja Polska" 2014, nr 8, s. 67 - 80.

10. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

11. W. Sztander, Problem alkoholowy a rodzina, https://www.sluzbazdrowia.com.pl/?3148.

12. A. Sugier-Szerega, Macdonaldyzacja życia i disneizacja w kulturze, [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 111 - 125.

13. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974.

14. I. Ulfik-Jaworska, Co z nich wyrośnie? Wirtualny świat dzieci i młodzieży, [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne, Lublin 2003, s. 145 - 169.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, w formie testu sprawdzającego uzyskaną wiedzę, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.