Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-BP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo państwa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot bezpieczeństwo państwa ma na celu wprowadzić studenta w problematykę bezpieczeństwa. Ukazać interdyscyplinarny charakter nauk o bezpieczeństwie. Zapoznać z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, problematyką bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Dostarczyć informacji na temat instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę bezpieczeństwa. Ukazanie interdyscyplinarnego charakteru nauk o bezpieczeństwie. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, problematyką bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Treści programowe sprowadzają się do przedstawienia zagadnień tj.:

1. Tło historyczne problematyki bezpieczeństwa państwa.

2. Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa. Możliwości

rozwoju osobistego.

3. Definicje państwa i bezpieczeństwa.

4. Typologia bezpieczeństwa.

5. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.

6. Kryteria bezpieczeństwa państwa.

7. Uwarunkowania prawne problematyki bezpieczeństwa państwa.

8. System bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

9. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

10. Definicja i klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

11. Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

12. Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnej, instytucji, jednostki.

13. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

14. Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa państwa. Działania prowadzone na rzecz bezpieczeństwa państwa.

15. Organy władzy i ich kompetencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

16. Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa państwa.

Literatura:

1. Trzecia fala, Alvin Toffler

2. Zderzenie Cywilizacji i Nowy Kształt Ładu Światowego - Samuel P. Huntington

3. Koniec historii i ostatni człowiek, Francis Fukuyama

4. Następne 100 lat, George Friedman

5. Wojna i antywojna. Alvin Toffler

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Po skończonych zajęciach student powinien posiadać wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o bezpieczeństwie oraz jej powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi oraz mieć uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień bezpieczeństwa państwa, w tym:

- systemu bezpieczeństwa państwa i instytucji działających w tym zakresie oraz posiada wiedzę na temat zagrożeń występujących w obszarze bezpieczeństwa państwa,

- podstawowych teorii z zakresu bezpieczeństwa państwa,

- podstawowych pojęć niezbędnych do kontynuowania studiów.

Umiejętności:

Student potrafi operować słownictwem z zakresu poruszanych podczas konwersatorium zagadnień. Potrafi dokonać analizy podstawowych teorii oraz definiować główne problemu nauk o bezpieczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: konwersatorium

Zaliczenia na podstawie obecności i aktywności studentów podczas zajęć.

30% - obecność

30% - aktywność

40% - przygotowanie i wygłoszenie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot bezpieczeństwo państwa ma na celu wprowadzić studenta w problematykę bezpieczeństwa. Ukazać interdyscyplinarny charakter nauk o bezpieczeństwie. Zapoznać z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, problematyką bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Dostarczyć informacji na temat instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę bezpieczeństwa. Ukazanie interdyscyplinarnego charakteru nauk o bezpieczeństwie. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, problematyką bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Treści programowe sprowadzają się do przedstawienia zagadnień tj.:

1. Tło historyczne problematyki bezpieczeństwa państwa.

2. Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa. Możliwości

rozwoju osobistego.

3. Definicje państwa i bezpieczeństwa.

4. Typologia bezpieczeństwa.

5. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.

6. Kryteria bezpieczeństwa państwa.

7. Uwarunkowania prawne problematyki bezpieczeństwa państwa.

8. System bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

9. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

10. Definicja i klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

11. Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

12. Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnej, instytucji, jednostki.

13. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

14. Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa państwa. Działania prowadzone na rzecz bezpieczeństwa państwa.

15. Organy władzy i ich kompetencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

16. Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa państwa.

Literatura:

1. Trzecia fala, Alvin Toffler

2. Zderzenie Cywilizacji i Nowy Kształt Ładu Światowego - Samuel P. Huntington

3. Koniec historii i ostatni człowiek, Francis Fukuyama

4. Następne 100 lat, George Friedman

5. Wojna i antywojna. Alvin Toffler

Wymagania wstępne:

na każdych zajęciach omawiana jest także dzialalność służb, inspekcji i straży realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa. Podczas zajęć studenci prezentują zakres informacji dot.:

1. Rysy historycznego

2. Podstaw prawnych

3. Struktury

4. Zadań

5. Funkcji w systemie bezpieczeństwa państwa

6. Podmiotów, z którymi współpracują

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.