Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-EŻP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka życia publicznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W02, BW2_W05, BW2_W07,

BW2_U03, BW2_U09

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są etyczne aspekty współczesnych zjawisk społecznych i politycznych, takich jak np. polityka niedyskryminacji,

ochrona genomu ludzkiego, surogacja czy dobrostan zwierząt.Ponadto bardziej ogólne problemy etyczne jak np neutralność

światopoglądowa, sprawiedliwość w życiu społecznym czy zagadnienie przebaczenia.

Pełny opis:

1. Etyka, etologia, teologia moralności czy socjologia moralności?

2. Antropologiczne podstawy etyki. Personizm a personalizm.

3. Wolność i odpowiedzialność człowieka

4. Moralność ludzkich czynów: przedmiot, cel, okoliczności

5. Czyny moralnie dobre i moralne złe. Czyny wewnętrznie złe

6. Sumienie człowieka

7. Prawo naturalne

8. Teoria cnoty Arystotelesa

9. Czy jest sfera prywatna a czym publiczna?

10. Neutralność światopoglądowa a naturalność aksjologiczna

11. Różne koncepcje sprawiedliwości. Sprawiedliwość według Arystotelesa.

12. Początek i koniec ludzkiego życia: aborcja, eutanazja, eksperymenty na embrionach ludzkich – regulacje prawne międzynarodowe i krajowe

13. Kara śmierci

14. Udoskonalanie człowieka – eugenika liberalna

15. Polityka niedyskryminacji

16. Legalizacja związków jednopłciowych

17. Prawo do sprzeciwu sumienia

18. Prawa zwierząt czy dobrostan zwierząt?

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.

2. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.

3. J. Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002.

4. L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010.

5. W. Galewicz (red.), Wokół śmierci i umierania, Kraków 2006.

6. T. Ślipko, Granice życia, Kraków 1994.

7. E. Sgreccia, T. Styczeń (red.), Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? Lublin 1999.

8. K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak, Etyka życia publicznego, Poznań 2009.

9. P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2001.

10. F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004.

11. J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, warszawa 2003.

12. M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka, Warszawa 2014

13. P. Mazurkiewicz, W krainie bezżenności, Kraków 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność na zajęcia, aktywność podczas zajęć oraz indywidualna rozmowa zaliczeniowa w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)