Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wojna - wczoraj, dziś, jutro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PBD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wojna - wczoraj, dziś, jutro
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru 3 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W04, P1_W07, BW1_W01, BW1_U04

Skrócony opis:

Kod do zajęć w MS Teams: cvf4hfz

I. Wojna – wybrane aspekty teoretyczne

II. Wojny po 1945 roku – główne tendencje i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

III. Współczesne wojny i konflikty zbrojne – zmienność i ciągłość

IV. Próby przezwyciężenia i ograniczenia wojen i konfliktów zbrojnych

V. Wojna – między polityczną manipulacją a osobistym doświadczeniem

VI. Współczesne wojny i konflikty zbrojne – analiza wybranych przypadków

Pełny opis:

I. Wojna – wybrane aspekty teoretyczne

1. Polemologia i Badania nad pokojem (Peace Reserch) jako obszary badań naukowych

2. Trzy filozofie wojny

3. Wojna i pokój jako przedmiot refleksji naukowej i politycznej

4. Wojna we współczesnych teoriach stosunków międzynarodowych

5. Wojna i konflikt zbrojny. Definicje pojęć.

6. Rodzaje wojen – próba klasyfikacji

7. Dlaczego dochodzi do wojen? Refleksja nad przyczynami wojen i konfliktów zbrojnych

II. Wojny po 1945 roku – główne tendencje i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

1. Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Geografia i statystyka

2. Tradycyjne i nietradycyjne (asymetryczne) zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa

III. Współczesne wojny i konflikty zbrojne – zmienność i ciągłość

1. Zmiana charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych

2. Czy klasyczna wojna jest możliwa w postnowoczesnym świecie?

3. Wojna totalna i wojna atomowa. Nieaktualne w „naszych czasach”?

4. Zimna wojna i wojny „zastępcze” w epoce ładu jałtańskiego i po 1989 roku

5. Interwencje humanitarne po 1989 roku. Na ile uzasadnione, na ile humanitarne?

6. „Brudne” wojny: dzieci-żołnierze, gwałty wojenne, okrutne mordowanie

7. Rozwój państwowych armii vs. rozwój firm świadczących „outsourcing” militarny

8. Międzynarodowy handel bronią. Kto produkuje, kto sprzedaje, kto kupuje?

IV. Próby przezwyciężenia i ograniczenia wojen i konfliktów zbrojnych

1. Wojna i konflikty zbrojne a prawo przeciwwojenne

2. Prawo konfliktów zbrojnych – ius in bello (Międzynarodowe Prawo Humanitarne)

3. Wojna sprawiedliwa i etyka wojny

4. Systemy bezpieczeństwa zbiorowego

5. Kontrola zbrojeń

6. Rozwiązywanie konfliktów zbrojnych

Literatura:

Black J., Wojna od 1990 roku, Warszawa 2011.

Chmielarz P., Wojna a państwo. Wczoraj i dziś, Warszawa 2010.

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.

Kamieński Ł., Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.

Münkler H.., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

Nye J.S. jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku?, Poznań 2006.

Uesseler R., Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa 2008.

Walzer M., Spór o wojnę, Warszawa 2006.

Williams P.D., Wojna, w: P.D. Wiliams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (na ostatnich zajęciach)

Podstawa: esej na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.