Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie społeczne w badaniach nad bezpieczeństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-TSBNB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie społeczne w badaniach nad bezpieczeństwem
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W02, BW2_W12,

BW2_U01, BW2_U02,

BW2_U08, BW2_K05

Skrócony opis:

Wykład będzie dotyczyć teorii z obszaru nauk społecznych (i częściowo humanistycznych) opisujących złożoność rzeczywistości funkcjonowania systemów politycznych, społecznych, uwarunkowań geopolitycznych i uzasadnień ideologicznych, które mają wpływ (lub miały) albo potencjalnie mogą wywierać wpływ na bezpieczeństwo (rozumiane szeroko - jako bezpieczeństwo egzystencjalne/społeczne, polityczne, ekologiczne itd.).

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny jednokrotnego wyboru na platformie moodle z zakresu/materiału omawianego na wykładach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Pojęcie zmiany i postępu (P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005);

2. Społeczeństwo ryzyka w postmodernistycznej rzeczywistości (U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002_

3. Teoria strukturacji i trzecia droga (A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999; A. Giddens, Poza lewicą i prawicą, Poznań 2001)

Wymagania wstępne:

W związku z e-lerningowym charakterem wykładu egzamin końcowy będzie zrealizowany za pośrednictwem platformy moodle. Będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru (5 pytań, po trzy warianty odpowiedzi na każde) z uwzględnieniem losowości kolejności pytań i odpowiedzi. Test będzie trwał 10 minut i możliwe będzie jedno podejście.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)