Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-HN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aE6_q1LjKeJW25BECWvXxBV3xp1aCXU7HpRom9aW86K01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc3eb5d0-be86-4a00-91ae-b6c4459cd009&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03, BW1_U01

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wiedzy na temat historii najnowszej. Przybliża spektrum wydarzeń historycznych, ich przyczyn, przebiegu oraz skutków jakie wywołały. Konflikty zbrojne i przemiany społeczne jakie zaistniały odegrały istotną rolę na bieg późniejszych wydarzeń w Europie i na świecie.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wiedzy na temat historii najnowszej. Przybliża spektrum wydarzeń historycznych, ich przyczyn, przebiegu oraz skutków jakie wywołały. Konflikty zbrojne i przemiany społeczne jakie zaistniały odegrały istotną rolę na bieg późniejszych wydarzeń w Europie i na świecie. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą następujących zagadnień:

1. Europa i świat na przełomie XIX i XX wieku

2. Pierwsza Wojna światowa 1914-1918 (przyczyny, przebieg, skutki polityczne).

3. Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku.

4. II wojna światowa (przyczyny, przebieg i skutki).

5. Okres stalinowski i skutki dla Polski.

6. Dekolonizacja Afryki i państw Trzeciego Świata i rozprzestrzenianie się komunizmu w krajach azjatyckich.

7. Blok wschodni w erze Chruszczowa i Breżniewa

8. Kryzys Zachodu i rewolucja społeczna lat 60.

9. Upadek bloku wschodniego

10. Świat na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

Carroll W. H., Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, Wrocław 2008.

Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

Chwalba A., Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011.

Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Jonhson P., Historia świata XX wieku, od Rewolucji Październikowej do „Solidarności”, t.1-2. Warszawa 2016.

Kengor P., Ronald Regan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007.

Kiwerska J. Świat w latach 1989-2009, Poznań 2009.

Mastny V., Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia, Warszawa 2006.

Najnowsza historia świata, t.1, 1945-1963, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003.

Najnowsza historia świata, t.2, 1963-1979, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003.

Najnowsza historia świata, t.3, 1979-1995, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003.

Tyszkiewicz J., E. Czapiewski, Historia powszechna XX w., Warszawa 2010.

Zubok V, Nieudane imperium. Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa, Kraków 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student nabędzie wiedzę o najważniejszych wydarzeniach historii najnowszej, ich przyczynach, przebiegu i skutkach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Według wymogów WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wiedzy na temat historii najnowszej. Przybliża spektrum wydarzeń historycznych, ich przyczyn, przebiegu oraz skutków jakie wywołały. Konflikty zbrojne i przemiany społeczne jakie zaistniały odegrały istotną rolę na bieg późniejszych wydarzeń w Europie i na świecie.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wiedzy na temat historii najnowszej. Przybliża spektrum wydarzeń historycznych, ich przyczyn, przebiegu oraz skutków jakie wywołały. Konflikty zbrojne i przemiany społeczne jakie zaistniały odegrały istotną rolę na bieg późniejszych wydarzeń w Europie i na świecie. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą następujących zagadnień:

Zakres tematów:

1. Europa i świat na przełomie XIX i XX wieku

2. Pierwsza Wojna światowa 1914-1918 (przyczyny, przebieg, skutki polityczne).

3. Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku.

4. II wojna światowa (przyczyny, przebieg i skutki).

5. Okres stalinowski i skutki dla Polski.

6. Dekolonizacja Afryki i państw Trzeciego Świata i rozprzestrzenianie się komunizmu w krajach azjatyckich.

7. Blok wschodni w erze Chruszczowa i Breżniewa

8. Kryzys Zachodu i rewolucja społeczna lat 60.

9. Upadek bloku wschodniego

10. Świat na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

Carroll W. H., Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, Wrocław 2008.

Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

Chwalba A., Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011.

Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.

Jonhson P., Historia świata XX wieku, od Rewolucji Październikowej do „Solidarności”, t.1-2. Warszawa 2016.

Kengor P., Ronald Regan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007.

Kiwerska J. Świat w latach 1989-2009, Poznań 2009.

Mastny V., Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia, Warszawa 2006.

Najnowsza historia świata, t.1, 1945-1963, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003.

Najnowsza historia świata, t.2, 1963-1979, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003.

Najnowsza historia świata, t.3, 1979-1995, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Warszawa 2003.

Tyszkiewicz J., E. Czapiewski, Historia powszechna XX w., Warszawa 2010.

Zubok V, Nieudane imperium. Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa, Kraków 2010.

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łatka
Prowadzący grup: Rafał Łatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.