Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korupcja w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-KwP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korupcja w Polsce
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: BW1_W01

Umiejętności: BW1_U02

Skrócony opis:

Celem wykładu jest pokazanie, czym w swojej istocie jest zjawisko korupcji, jakie może przybierać oblicza, czym jest uwarunkowane, jakie powoduje skutki, w jaki sposób można jemu przeciwdziałać i zwalczać w różnych obszarach życia publicznego i prywatnego w Polsce.

Pełny opis:

Tematyka podejmowana w ramach wykładu:

1. Charakterystyka korupcji

a) definicja korupcji

b) rodzaje korupcji

c) przyczyny korupcji

d) warunki sprzyjające korupcji

e) skutki korupcji

2. Obszary występowania korupcji

a) polityka

b) administracja publiczna

c) służba zdrowia

d) organy ścigania i wymiar sprawiedliwości

e) prywatny sektor gospodarczy

f) sport

g) szkolnictwo wyższe

h) Siły Zbrojne RP

3. Regulacje prawne w zakresie zwalczania korupcji

a) Kodeks karny

b) Kodeks wyborczy

c) Ustawa antykorupcyjna

d) Ustawa o sporcie

e) Ustawa refundacyjna i Prawo farmaceutyczne

f) Niekaralne formy korupcji

g) Odpowiedzialność za korupcję. Wyłączenie odpowiedzialności

4. Mierniki korupcji. Statystyki korupcji.

a) badania opinii społecznej

b) indeksy Transparency International i innych instytucji

c) dane przekazywane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości

5. Zwalczanie korupcji

a) czynności wykrywcze: procesowe i operacyjno-rozpoznawcze

b) działania prewencyjne

c) służby państwowe odpowiedzialne za zwalczanie korupcji

d) działania rządowe

e) organizacje pozarządowe

Literatura:

Obowiązkowa:

1) Jacek Bil, Zjawisko korupcji. Rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie, Editions Spotkania, Warszawa 2018.

2) Jacek Potulski, Korupcja w ujęciu normatywnym. Odpowiedzialność karna i jej wyłączenie, Arche, Sopot 2018.

3) Janusz Bojarski, Korupcja gospodarcza. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.

4) Jacek Bil, Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, WSPol, Szczytno 2015

5) P. Polak, Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Nomos, Kraków 2011.

6) A. Melezini, Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

7) A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solon-Lipiński (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce, ISP, Warszawa 2012

Uzupełniająca:

1) C. Trutkowski, P. Koryś, Przeciwdziałanie korupcji w praktyce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2013.

2) J. Bil, A. Wawrzusiszyn, Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji, WSPol, Szczytno 2012.

3) J. Kowalczyk, Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2012.

4) A. Wojciechowska-Nowak, Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy, Warszawa 2011.

5) M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

6) Z. Dobrowolski, Korupcja w życiu publicznym, Organon, Zielona Góra 2001.

Link do dodatkowych materiałów na platformie Moodle: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18779

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student ma wiedzę dotyczącą zjawiska korupcji w Polsce. Wie, co stanowi istotę tego zjawiska, zna jego rodzaje, uwarunkowania i negatywne skutki dla społeczeństwa i państwa. Zna rodzaje zachowań korupcyjnych w różnych dziedzinach życia oraz skalę tego zjawiska. Zna narzędzia prawne do walki z korupcją. Wie, w jaki sposób zwalczać korupcję i co w tym zakresie robią odpowiedzialne za to instytucje.

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować ryzyko korupcyjne. Potrafi określić, czy dane zachowanie można zakwalifikować jako działanie o charakterze korupcyjnym. Student potrafi określić, jakich działań nie należy podejmować, by nie naruszać przepisów antykorupcyjnych. Potrafi zgłosić przypadki korupcji do odpowiednich służb. Potrafi znaleźć aktualne przepisy antykorupcyjne oraz informacje na temat rozmiarów tego zjawiska.

Opis ECTS:

udział w wykładzie 12 godz = 0,5 ECTS

lektura literatury 45 godz. = 1,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia 30 godz = 1 ECTS

W SUMIE: 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu on-line. Oceniana będzie znajomość zagadnień, które zostały omówione na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu pokazanie, czym w swojej istocie jest zjawisko korupcji, jakie może przybierać oblicza, czym jest uwarunkowane, jakie powoduje skutki, w jaki sposób można jemu przeciwdziałać i je zwalczać w różnych obszarach życia publicznego i prywatnego w Polsce.

Pełny opis:

Tematyka podejmowana w ramach wykładu:

1. Charakterystyka korupcji

a) definicja korupcji

b) rodzaje korupcji

c) przyczyny korupcji

d) warunki sprzyjające korupcji

e) skutki korupcji

2. Obszary występowania korupcji

a) polityka

b) administracja publiczna

c) służba zdrowia

d) organy ścigania i wymiar sprawiedliwości

e) prywatny sektor gospodarczy

f) sport

g) szkolnictwo wyższe

h) Siły Zbrojne RP

3. Regulacje prawne w zakresie zwalczania korupcji

a) Kodeks karny

b) Kodeks wyborczy

c) Ustawa antykorupcyjna

d) Ustawa o sporcie

e) Ustawa refundacyjna i Prawo farmaceutyczne

f) Niekaralne formy korupcji

g) Odpowiedzialność za korupcję. Wyłączenie odpowiedzialności

4. Mierniki korupcji. Statystyki korupcji.

a) badania opinii społecznej

b) indeksy Transparency International i innych instytucji

c) dane przekazywane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości

5. Zwalczanie korupcji

a) czynności wykrywcze: procesowe i operacyjno-rozpoznawcze

b) działania prewencyjne

c) służby państwowe odpowiedzialne za zwalczanie korupcji

d) działania rządowe

e) organizacje pozarządowe

Literatura:

Obowiązkowa:

1) Jacek Bil, Zjawisko korupcji. Rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie, Editions Spotkania, Warszawa 2018.

2) Jacek Potulski, Korupcja w ujęciu normatywnym. Odpowiedzialność karna i jej wyłączenie, Arche, Sopot 2018.

3) Janusz Bojarski, Korupcja gospodarcza. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.

4) Jacek Bil, Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, WSPol, Szczytno 2015

5) P. Polak, Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Nomos, Kraków 2011.

6) A. Melezini, Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

7) A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solon-Lipiński (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce, ISP, Warszawa 2012

Uzupełniająca:

1) C. Trutkowski, P. Koryś, Przeciwdziałanie korupcji w praktyce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2013.

2) J. Bil, A. Wawrzusiszyn, Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji, WSPol, Szczytno 2012.

3) J. Kowalczyk, Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2012.

4) A. Wojciechowska-Nowak, Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy, Warszawa 2011.

5) M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

6) Z. Dobrowolski, Korupcja w życiu publicznym, Organon, Zielona Góra 2001.

Link do dodatkowych materiałów na platformie Moodle: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18779

Wymagania wstępne:

Wykład odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.