Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych nad bezpieczeństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-MBSnB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych nad bezpieczeństwem
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W04, P2_U02

Skrócony opis:

Kod do zajęć w MS Teams: nwrlh7t

1. zajęcia: Badania społeczne – zagadnienia ogólne / Projekt, proces, plan i zespół badawczy

2. zajęcia: Przegląd literatury

3. zajęcia: Określenie pola badawczego

4. zajęcia: Problem badawczy – istota i typologie / Hipotezy badawcze

5. zajęcia: Metody badawcze

6. zajęcia: Techniki i narzędzia badawcze

7. zajęcia: Prezentacje wyników prac (studenci)

8. zajęcia: Prezentacje wyników prac (studenci)

Pełny opis:

1. zajęcia: Badania społeczne – zagadnienia ogólne / Projekt, proces, plan i zespół badawczy

Wprowadzenie do tematyki zajęć, wyjaśnienie celu zajęć

Omówienie wymagań i zasad związanych z zaliczeniem

Przyporządkowanie zadań poszczególnym studentom

2. zajęcia: Przegląd literatury

Omówienie przeczytanego tekstu

Prezentacje prac cząstkowych: stan badań (analiza literatury na zadany temat)

3. zajęcia: Określenie pola badawczego

Omówienie przeczytanego tekstu

Prezentacje prac cząstkowych: określenie pola badawczego (zakresy: rzeczowy, podmiotowy, czasowy, przestrzenny)

4. zajęcia: Problem badawczy – istota i typologie / Hipotezy badawcze

Omówienie przeczytanego tekstu

Prezentacje prac cząstkowych: problem badawczy (pytania problemowe) i hipotezy

5. zajęcia: Metody badawcze

Omówienie przeczytanego tekstu

Prezentacje prac cząstkowych: metody badawcze

6. zajęcia: Techniki i narzędzia badawcze

Omówienie przeczytanego tekstu

Prezentacje prac cząstkowych: techniki i narzędzia badawcze

7. zajęcia: Prezentacje wyników prac (studenci)

Prezentacje koncepcji badawczych (prezentacja PP) przez poszczególnych studentów cz. 1

8. zajęcia: Prezentacje wyników prac (studenci)

Prezentacje koncepcji badawczych (prezentacja PP) przez poszczególnych studentów cz. 2

Podsumowanie zajęć

Literatura:

Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji projektu badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki, Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki, Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)