Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy dezintegracji w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-PDwE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy dezintegracji w Europie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami integracji i dezintegracji zachodzącymi we współczesnej Europie. Procesy te (integracji i dezintegracji) niejednokrotnie zachodzą jednocześnie zarówno na poziomie kulturowym, społecznym i gospodarczym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami integracji i dezintegracji zachodzącymi we współczesnej Europie. Procesy te (integracji i dezintegracji) niejednokrotnie zachodzą jednocześnie zarówno na poziomie kulturowym, społecznym i gospodarczym. Istotnym elementem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią integracji i dezintegracji.

Literatura:

Biskup Przemysław, „Stany Zjednoczone Europy”, Winstona Churchilla, tłumaczenie, Przegląd Europejski, 2/2012, s. 112-144.

Borkowski Piotr, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007.

Cichocki Marek A., Problem politycznej jedności w Europie, PISM, Warszawa 2012.

Cini Michelle (red.), Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czaputowicz Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN, Warszawa 2008.

Gołembski Franciszek, Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne), [w:] Gołembski Franciszek (red.), Tożsamość europejska, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 13-67.

Kabat D., Integracja europejska - między teorią a praktyką, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005 nr 698, s. 73-88, www.gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/112689894.pdf

Konopacki Stanisław, Dylematy federalizmu europejskiego, Studia Europejskie, „Studia Europejskie” 1998, nr 4, s. 77–92.

Konopacki Stanisław, Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej D. Mitrany’ego, „Studia Europejskie” 1998, nr 2, s. 61-70.

Konopacki Stanisław, Komunikacyjna teoria integracji politycznej Karla Deutscha, „Studia Europejskie” 1998, nr 1, s. 37–47.

Łukaszewski Jerzy, Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir sur Blanc, Warszawa 2002.

Morgenthau H., Sześć zasad realizmu politycznego, “Res Publika Nowa” 2004 nr 3, s. 40-64.

Orłowska Marzena, Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej, Historia i Polityka nr 11 (18)/2014, ss. 47–54.

Ruszkowski Janusz, Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] J. Ruszkowski, Luiza Wojnicz (red.), Multi-level governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa 2013, s. 19-60, http://www.whus.pl/files/whus/IPIE2/Multi-level_Governance..._(Ruszkowski,_Wojnicz).pdf

Schramm Lucas, European disintegration: a new feature of EU politics, CEPOB, may 2019.

Schuman Robert, Dla Europy, Znak, Kraków 2009.

Spalińska Aleksandra, Disintegration of the European Union as the Consequence of EU’s Multiple Crises – A Question and Contribution to the Theory, Wrocław 2019.

Strzyczkowski Franciszek, Teorie integracji europejskiej w doktrynie amerykańskiej, PWN 2012.

Vollaard Hans, A theory of European disintegration, Riga 2008.

Vollaard Hans, European Disintegration. A Search for Explanations, Palgrave Macmillan, London 2018.

Żurawski vel Grajewski Przemysław, Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

Wiedza

1. Identyfikuje najważniejsze płaszczyzny, na których zachodzą procesy integracji i dezintegracji w Europie.

2. Rozpoznaje potencjalne skutki procesów integracji i dezintegracji.

Umiejętności:

1. Analizuje przyczyny procesów integracji i dezintegracji.

2. Porównuje etapy integracji i dezintegracji w Europie.

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość złożonej natury procesów integracji i dezintegracji zachodzących w historii Europy.

ECTS:

Uczestnictwo na zajęciach - 12 h

Praca indywidualna (lektura) - 33 h

Przygotowanie pracy pisemnej - 30 h

W sumie: 75 h (1 ECTS = 25-30h) = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna 4-5 stron, spełniająca wymagania stawiane pracom naukowym (przypisy bibliografia, etc.).

Praca powinna zostać zamieszczona na platformie Moodle na 7 dni przed ostatnimi zajęciami. Temat pracy powinien zostać skonsultowany z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami integracji i dezintegracji zachodzącymi we współczesnej Europie. Procesy te (integracji i dezintegracji) niejednokrotnie zachodzą jednocześnie zarówno na poziomie kulturowym, społecznym i gospodarczym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami integracji i dezintegracji zachodzącymi we współczesnej Europie. Procesy te (integracji i dezintegracji) niejednokrotnie zachodzą jednocześnie zarówno na poziomie kulturowym, społecznym i gospodarczym.

Literatura:

Biskup Przemysław, „Stany Zjednoczone Europy”, Winstona Churchilla, tłumaczenie, Przegląd Europejski, 2/2012, s. 112-144.

Borkowski Piotr, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007.

Cichocki Marek A., Problem politycznej jedności w Europie, PISM, Warszawa 2012.

Cini Michelle (red.), Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czaputowicz Jacek, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN, Warszawa 2008.

Gołembski Franciszek, Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne), [w:] Gołembski Franciszek (red.), Tożsamość europejska, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 13-67.

Kabat D., Integracja europejska - między teorią a praktyką, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005 nr 698, s. 73-88, www.gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/112689894.pdf

Konopacki Stanisław, Dylematy federalizmu europejskiego, Studia Europejskie, „Studia Europejskie” 1998, nr 4, s. 77–92.

Konopacki Stanisław, Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej D. Mitrany’ego, „Studia Europejskie” 1998, nr 2, s. 61-70.

Konopacki Stanisław, Komunikacyjna teoria integracji politycznej Karla Deutscha, „Studia Europejskie” 1998, nr 1, s. 37–47.

Łukaszewski Jerzy, Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir sur Blanc, Warszawa 2002.

Morgenthau H., Sześć zasad realizmu politycznego, “Res Publika Nowa” 2004 nr 3, s. 40-64.

Orłowska Marzena, Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej, Historia i Polityka nr 11 (18)/2014, ss. 47–54.

Ruszkowski Janusz, Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] J. Ruszkowski, Luiza Wojnicz (red.), Multi-level governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa 2013, s. 19-60, http://www.whus.pl/files/whus/IPIE2/Multi-level_Governance..._(Ruszkowski,_Wojnicz).pdf

Schramm Lucas, European disintegration: a new feature of EU politics, CEPOB, may 2019.

Schuman Robert, Dla Europy, Znak, Kraków 2009.

Spalińska Aleksandra, Disintegration of the European Union as the Consequence of EU’s Multiple Crises – A Question and Contribution to the Theory, Wrocław 2019.

Strzyczkowski Franciszek, Teorie integracji europejskiej w doktrynie amerykańskiej, PWN 2012.

Vollaard Hans, A theory of European disintegration, Riga 2008.

Vollaard Hans, European Disintegration. A Search for Explanations, Palgrave Macmillan, London 2018.

Żurawski vel Grajewski Przemysław, Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.