Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stalinizm w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-SwP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stalinizm w Polsce
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03, BW1_U01

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW1_W03 Ma wiedzę na temat historycznych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną

BW1_U01 Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

a) opis ECTS

- udział w zajęciach na platformie MS Teams - 12 godzin

- samodzielna lektura - 8 godzin

- przygotowanie do testu - 8 godzin

b) warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie testu na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd70129c1cb1418383b8d0c25110d02a%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f607dda-0220-48c7-83b5-e3954393b319&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie różnych aspektów życia społeczno-politycznego w Polsce w najbardziej represyjnym okresie rządów komunistycznych w Polsce, czyli w czasach stalinowskich w latach 1948-1956.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostanie przedstawiony okres zaprowadzania władzy "ludowej" w Polsce, etap totalitaryzacji systemu, a nade wszystko jego funkcjonowanie w okresie stalinizmu (1948-1956). Zaprezentowane zostaną więc struktury i przedstawiciele władz komunistycznych, działania aparatu represji, postawy społeczeństwa wobec narzuconego systemu politycznego (opór i przystosowanie), przejęcie kontroli nad gospodarką i kulturą, kryzys systemu oraz zmiany na szczytach władzy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)