Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szacowanie ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-SzR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szacowanie ryzyka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIwODg5ZjgtMjkyZi00NGFiLThlYmUtN2NkMTY3MmFmMDcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%224d363c55-c911-4519-a824-c8a2aa95533c%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa (rodzaje bezpieczeństwa, klasyfikacja zagrożeń, rola systemu zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa).

Skrócony opis:

Przedmiot Szacownie ryzyka ma na celu wprowadzenie studenta w problematykę zarządzania rynkiem jako elementy procesu planowania cywilnego. Zapoznania studentów z ogólną wiedzą dotyczącą tworzenia struktury ramowej zarządzania, zasadami obraz procesiem identyfikacji ryzyka, jego oceny oraz strategii oddziaływania na niego.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu (ćwiczeń) jest zapoznanie studentów z wymaganiami i procedurami szacowania ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego. Celem kształcenia jest poznanie ryzyka jako pewnej kategorii ogólnej służącej do wyrażania szczególnej niepewności towarzyszącej podejmowaniu decyzji w sytuacjach nowych, trudnych, złożonych. Celem nauczania jest także analiza podstawowych definicji i pojec z zakresu ryzyk, jego ocena i klasyfikacja, metody manipulowania i zarządzania ryzykiem w sytuacjach zagrożeń.

Treści programowe odnoszą się do dwu obszarów. Pierwszy ma na celu ukazanie charakteru ryzyka i jego postrzegania a drugi odniesienia go do konkretnego obszaru funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego - planowania cywilnego..

Zagadnienia prezentowane podczas zajęć obejmują:

Definicje ryzyka, rodzaje ryzyka, istota ryzyka i jego źrodła

Ryzyko i niepewność

Podział ryzyk

Poziom i lokalizacja ryzyka

Monitoring ryzyka

Risk Management

Metody manipulacji i zarządzania ryzykiem

Ryzyko w sytuacjach decyzyjnych

Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach zagrożeń

Literatura:

1. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

2. Rozporządzenie w sprawie przygotowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz raportów cząstkowych

3. Kaczmarek T., — Ryzyko i zarządzanie ryzykiem

4. G. Abgarowicz - Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna definicje ryzyka, rodzaje ryzyka, istotę ryzyka i jego źrodła

Student wie czym jest monitoring ryzyka i risk management

Student zna metody manipulacji i zarządzania ryzykiem

Student potrafi zarządzać ryzykiem w sytuacjach zagrożeń

Student ma swiadomosc pojawiania sie nowych obszarów ryzyka w XXI wieku

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: ćwiczenia, zajęcia prowadzone zdalnie poprzez platformę Teams

Zaliczenia na podstawie aktywności studentów podczas zajęć.

30% - obecność na zajęciach

30% - aktywność na zajęciach

40% - samodzielne przygotowanie analizy ryzyka dla wybranej gminy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIwODg5ZjgtMjkyZi00NGFiLThlYmUtN2NkMTY3MmFmMDcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%224d363c55-c911-4519-a824-c8a2aa95533c%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot Szacownie ryzyka ma na celu wprowadzenie studenta w problematykę zarządzania rynkiem jako elementy procesu planowania cywilnego. Zapoznania studentów z ogólną wiedzą dotyczącą tworzenia struktury ramowej zarządzania, zasadami obraz procesiem identyfikacji ryzyka, jego oceny oraz strategii oddziaływania na niego.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu (ćwiczeń) jest zapoznanie studentów z wymaganiami i procedurami szacowania ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego. Celem kształcenia jest poznanie ryzyka jako pewnej kategorii ogólnej służącej do wyrażania szczególnej niepewności towarzyszącej podejmowaniu decyzji w sytuacjach nowych, trudnych, złożonych. Celem nauczania jest także analiza podstawowych definicji i pojec z zakresu ryzyk, jego ocena i klasyfikacja, metody manipulowania i zarządzania ryzykiem w sytuacjach zagrożeń.

Treści programowe odnoszą się do dwu obszarów. Pierwszy ma na celu ukazanie charakteru ryzyka i jego postrzegania a drugi odniesienia go do konkretnego obszaru funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego - planowania cywilnego..

Zagadnienia prezentowane podczas zajęć obejmują:

Definicje ryzyka, rodzaje ryzyka, istota ryzyka i jego źrodła

Ryzyko i niepewność

Podział ryzyk

Poziom i lokalizacja ryzyka

Monitoring ryzyka

Risk Management

Metody manipulacji i zarządzania ryzykiem

Ryzyko w sytuacjach decyzyjnych

Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach zagrożeń

Literatura:

1. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

2. Rozporządzenie w sprawie przygotowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz raportów cząstkowych

3. Kaczmarek T., — Ryzyko i zarządzanie ryzykiem

4. G. Abgarowicz - Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego.

Wymagania wstępne:

Praca zaliczeniowa powinna zawierać informacje:

1. Kontekst wewnętrzny organizacji

2. Kontekst zewnętrzny organizacji

3. Zidentyfikowane ryzyka w oparciu o kontekst organizacyjny

4. Samodzielne przygotowane matryce oceny ryzyka

5. Uzasadnienie wartości ryzyk

6. Prezentację ryzyk na matrycy ryzyka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXf_qW_IlcY-BHNfqfitTT_f2BdHatlmou3Esn-QPeSs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca2ddad9-ff1d-4ca0-acec-1fbba50291eb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot Szacownie ryzyka ma na celu wprowadzenie studenta w problematykę zarządzania rynkiem jako elementy procesu planowania cywilnego. Zapoznania studentów z ogólną wiedzą dotyczącą tworzenia struktury ramowej zarządzania, zasadami obraz procesiem identyfikacji ryzyka, jego oceny oraz strategii oddziaływania na niego.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu (ćwiczeń) jest zapoznanie studentów z wymaganiami i procedurami szacowania ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego. Celem kształcenia jest poznanie ryzyka jako pewnej kategorii ogólnej służącej do wyrażania szczególnej niepewności towarzyszącej podejmowaniu decyzji w sytuacjach nowych, trudnych, złożonych. Celem nauczania jest także analiza podstawowych definicji i pojec z zakresu ryzyk, jego ocena i klasyfikacja, metody manipulowania i zarządzania ryzykiem w sytuacjach zagrożeń.

Treści programowe odnoszą się do dwu obszarów. Pierwszy ma na celu ukazanie charakteru ryzyka i jego postrzegania a drugi odniesienia go do konkretnego obszaru funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego - planowania cywilnego..

Zagadnienia prezentowane podczas zajęć obejmują:

Definicje ryzyka, rodzaje ryzyka, istota ryzyka i jego źrodła

Ryzyko i niepewność

Podział ryzyk

Poziom i lokalizacja ryzyka

Monitoring ryzyka

Risk Management

Metody manipulacji i zarządzania ryzykiem

Ryzyko w sytuacjach decyzyjnych

Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach zagrożeń

Literatura:

1. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

2. Rozporządzenie w sprawie przygotowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz raportów cząstkowych

3. Kaczmarek T., — Ryzyko i zarządzanie ryzykiem

4. G. Abgarowicz - Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego.

Wymagania wstępne:

Praca zaliczeniowa powinna zawierać informacje:

1. Kontekst wewnętrzny organizacji

2. Kontekst zewnętrzny organizacji

3. Zidentyfikowane ryzyka w oparciu o kontekst organizacyjny

4. Samodzielne przygotowane matryce oceny ryzyka

5. Uzasadnienie wartości ryzyk

6. Prezentację ryzyk na matrycy ryzyka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.