Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zapewnianie bezpieczeństwa w dużej aglomeracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-ZBwDA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zapewnianie bezpieczeństwa w dużej aglomeracji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W01, BW1_U02

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużych skupisk ludności, jakimi są wielkie aglomeracje. Zapoznaje z różnymi obszarami działań na rzecz bezpieczeństwa przez poszczególne instytucje, zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków w sytuacji ich zaistnienia.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużych skupisk ludności, jakimi są wielkie aglomeracje. Zapoznaje z różnymi obszarami działań na rzecz bezpieczeństwa przez poszczególne instytucje, zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków w sytuacji ich zaistnienia. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą:

1. Roli władz samorządowych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa aglomeracji.

2. Podziałowi kompetencji w zakresie bezpieczeństwa na poszczególnych szczeblach zarządzania państwem i relacji względem społeczności lokalnych.

3. Infrastruktury krytycznej w aglomeracji.

4. Zadań instytucji realizujących zadania w ramach zarządzania kryzysowego.

5. Systemu organizacji ruchu drogowego i zarządzania nim.

6. Systemu organizacji transportu kolejowego i lotniczego.

7. Zadań Policji i Państwowej Straży Pożarnej w dużej aglomeracji.

8. Zadań Pogotowia Ratunkowego.

9. Zadań innych podmiotów bezpieczeństwa.

10. Zasad działania procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużego miasta.

Literatura:

• Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013.

• Bałandynowicz A., Przestępczość gospodarcza zagrożeniem dla rozwoju dużych aglomeracji, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• Bąk T., Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• Tyburska A., Bezpieczeństwo dużych aglomeracji a problematyka ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• NIK, Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Informacja o wynikach kontroli Delegatury NIK w Katowicach, sygn. LKA.410.022.2016.

• Mikołajczyk Z.K., Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji. R.: 2017, nr 2.

• Mikołajczyk Z.K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK - 1. BW!_W01

Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla

rozumienia istoty problematyki bezpieczeństwa państwa.

EK - 2. BW1_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 12 godz.

konsultacje: 18 godz.

przygotowanie zaliczenia: 50 godz.

suma godzin: [80/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z wymogami WSE.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużych skupisk ludności, jakimi są wielkie aglomeracje. Zapoznaje z różnymi obszarami działań na rzecz bezpieczeństwa przez poszczególne instytucje, zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków w sytuacji ich zaistnienia.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużych skupisk ludności, jakimi są wielkie aglomeracje. Zapoznaje z różnymi obszarami działań na rzecz bezpieczeństwa przez poszczególne instytucje, zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków w sytuacji ich zaistnienia. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą:

1. Roli władz samorządowych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa aglomeracji.

2. Podziałowi kompetencji w zakresie bezpieczeństwa na poszczególnych szczeblach zarządzania państwem i relacji względem społeczności lokalnych.

3. Infrastruktury krytycznej w aglomeracji.

4. Zadań instytucji realizujących zadania w ramach zarządzania kryzysowego.

5. Systemu organizacji ruchu drogowego i zarządzania nim.

6. Systemu organizacji transportu kolejowego i lotniczego.

7. Zadań Policji i Państwowej Straży Pożarnej w dużej aglomeracji.

8. Zadań Pogotowia Ratunkowego.

9. Zadań innych podmiotów bezpieczeństwa.

10. Zasad działania procesu zapewnienia bezpieczeństwa dużego miasta.

Literatura:

• Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013.

• Bałandynowicz A., Przestępczość gospodarcza zagrożeniem dla rozwoju dużych aglomeracji, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• Bąk T., Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• Tyburska A., Bezpieczeństwo dużych aglomeracji a problematyka ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Lisiecki M., Sitka B. (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów 2011.

• NIK, Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Informacja o wynikach kontroli Delegatury NIK w Katowicach, sygn. LKA.410.022.2016.

• Mikołajczyk Z.K., Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji. R.: 2017, nr 2.

• Mikołajczyk Z.K., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.