Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza otoczenia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-AOO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza otoczenia organizacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_W05, EK1_W07 EK1_U10, EK1_K01, EK1_K08wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

1. Otoczenie organizacji: pojęcie, charakter, klasyfikacje

2. Rola i miejsce otoczenia w teorii organizacji

3. Organizacja - jej istota, cele, formy, rodzaje

4-6. Otoczenie makroekonomiczne

- międzynarodowe

- polityczno-prawne,

- społeczno-kulturowe

- techniczno-technologiczne

- naturalne

7. Charakterystyka mikrootoczenia organizacji

8. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza

9. Ocena potencjału organizacji

10. Strategia organizacji: koncepcja, komponenty i rodzaje

11. Rodzaje analiz strategicznych organizacji i jej otoczenia.

12. Prezentacja analizy SWOT/TOWS

13. Turbulencja organizacji i doskonalenie stosunków z otoczeniem

14. Projekty studenckie

15. Repetytorium. Organizacja i jej otoczenie w globalnej gospodarce

Pełny opis:

Współcześnie Analiza otoczenia organizacji (AOO) stanowi kluczowy obszar w funkcjonowaniu różnego rodzaju organizacji. W ramach konwersatorium z AOP przekazane zostaną podstawowe definicje i klasyfikacje dotyczące otoczenia organizacji, scharakteryzowane poszczególne typy makro- i mikrootoczenia oraz przedstawione różne rodzaje analiz strategicznych organizacji i jej otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem analizy SWOT/TOWS.

Literatura:

Podstawowa

Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. nauk. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa

M. Porada-Rochoń, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Difin, Warszawa

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa

Uzupełniająca

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, WN PWN, Warszawa

Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006

G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, WN PWN, Warszawa

K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa

I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, pod red. M. Brzezińskiego, Difin, Warszawa

Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, WN PWN, Warszawa 2000

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”

„Organizacja i Kierowanie”

„Personel i Zarządzanie”

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01 ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk

EK1_W05 zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą.

EK1_W07 zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę

EK1_U10 potrafi interpretować rzeczywistość ekonomiczną i mechanizmy jej funkcjonowania

EK1_K01 wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych potrafiąc jednocześnie odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego zadania

EK1_K08 potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji (do 70 punktów), aktywności na zajęciach (w sumie do 15 punktów), przygotowanej analizy SWOT/TOWS (do 15 punktów). Każda nieobecność na zajęciach: - 15 punktów (z możliwością jej zaliczenia w postaci pisemnej lub ustnej)

Zaliczenie: 66-72: 3.0; 72-79: 3.5; 80-86: 4.0; 87-93: 4.5; > 94: 5

Zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams

Kod do zajęć zostanie wygenerowany automatycznie lub będzie znajdował się na platformie Moodle

Dyżur: środa 8.10-9.40

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.