Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-BANK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty kształcenia


Symbole efektów kształcenia: EK1_W04, EK1_U08, EK1_K08
Symbol efektów kształcenia: EK1_W04

opis efektu:

Zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciach
Symbol efektów kształcenia: EK1_U08

opis efektu:

Potrafi postrzegać problemy ekonomiczne oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów służące procesowi podejmowaniu prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie prezentacji, przygotowanie do zaliczenia, uczestnictwo w zajęciach, dyskusje


Symbol efektów kształcenia: EK1_K08

opis efektu:

wykazuje zrozumienie podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki, w tym etyki biznesu

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza danych z prezentacji, studia przypadków, współpraca w grupie i dyskusje


Pełny opis:

Przedmiot bankowość porusza zagadnienia zawiązane z rynkiem finansowym. Zapoznaje studentów z funkcjonowaniem banków, ryzykiem bankowym. Pozwala zrozumieć zapisy w umowach, analizować rynek, weryfikować dostępne oferty, rozumieć istotę kredytów hipotecznych oraz być świadomym konsumentem na rynku usług bankowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS: 3pkt

Podział ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

• zapoznanie z literaturą 30h - 1 pkt ECTS

• praca własna (np.: przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań domowych) 30h - 1 pkt ECTS

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

Jakie są zasady funkcjonowania banków

Jakie są kryteria podziału banków i po co się je stosuje.

Jakie instytucje są ściśle związane z bankami

Jakie są ryzyka, zalety i wady związane z bankowością

Jakie są aspekty prawne działalności bankowej

2.Będzie umiał:

1. Dokonać oceny zasad i różnych kryteriów podziału banków i systemu bankowego w tym aspektów prawnych jego funkcjonowania

2. Odróżnić banki od innych instytucji

3.Zwrócić uwagę na niekorzystne zapisy w umowach kredytowych

4.Ocenić ryzyko, koszty, zalety i wady ryzyka bankowego

5.Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

6.Znaleźć potrzebne do analizy dane

3.Zdobędzie kompetencje:

1.Współpracy w grupie

2.Przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia trzyletniej analizy - prezentacji

3.Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Szczegóły dotyczące metod i kryteriów oceniania znajdują się w poszczególnych cyklach dydaktycznych

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z bankowością. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk występujących na rynku bankowym, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z bankowością. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku bankowym, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z bankowością. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku bankowym, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z bankowością. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku bankowym, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z bankowością. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku bankowym, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z bankowością. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku bankowym, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Strona przedmiotu: https://login.uksw.edu.pl/cas/logout?url=https%3A%2F%2Fapd.uksw.edu.pl%2F&locale=pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.