Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7cb3a10a821b4a8c9843fbcdb5b2214a%40thread.tacv2/conversations?groupId=b904283b-4d09-41ca-adea-97e6ceaf8471&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów w tym m.in. z:

finansów przedsiębiorstwa

analizy finansowej

rynków finansowych

finansów publicznych

Literatura:

Red. J. Ostaszewski, Finanse wydanie 6 zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2913

E. Jarocka, Finanse, Podręcznik, Difin, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student otrzyma podstawową wiedzę z zakresu finansów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z prezentacji, pozytywna ocena z kolokwium zaliczającego i obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wikarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Wikarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.