Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7cb3a10a821b4a8c9843fbcdb5b2214a%40thread.tacv2/conversations?groupId=b904283b-4d09-41ca-adea-97e6ceaf8471&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U04, EK1_K01

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów w tym m.in. z zakresu:

1-2. Istota i funkcje finansów, systematyka zjawisk finansowych.

3. Finanse klasyczne a finanse behawioralne.

4. Infrastruktura sektora finansowego

5-6. Rynek finansowy - segmenty i instrumenty.

7. Finanse publiczne.

8. Finanse samorządowe.

9. Bank centralny i banki komercyjne.

10. Finanse ubezpieczeń gospodarczych.

11. Finanse ubezpieczeń społecznych.

12-13. Finanse przedsiębiorstw.

14. Finanse gospodarstw domowych.

15. Finanse międzynarodowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. (red. J. Ostaszewski), Finanse wydanie 6 zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2013

2. E. Jarocka, Finanse, Podręcznik, Difin, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2020 r., NBP, Warszawa 2021 (pdf) https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2020.pdf

2. J. Śliwa, FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Wszechnica Polska, Warszawa 2011 (pdf) https://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/wydawnictwo/2011-J-Sliwa-Finanse-podrecznik-dla-studentow-studiow-licencjackich.pdf

3. E. Najlepszy, Finanse Międzynarodowe Przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007

4. P. Zielonka, Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do

psychologii rynków finansowych. "Materiały i Studia" nr 158, NBP, Warszawa 2003 (pdf) https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms158.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student otrzyma podstawową wiedzę z zakresu finansów. Będzie:

- potrafił zidentyfikować i nazwać zjawiska finansowe oraz określać ich charakter i zakres działania,

- interpretował wpływ poszczególnych składników rynku finansowego na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i jego osobistą,

- umiał praktycznie wykorzystać informacje płynące z rynku finansowego i przetwarzać je na potrzeby działalności gospodarczej i społecznej,

- akceptować istnienie różnych perspektyw, które wspomogą go w podejmowaniu decyzji finansowych.

Opis ECTS:

- Udział w konwersatorium 30 godz.

- Przygotowanie projektu 45 godz.

- Konsultacje 15 godz.

Suma godzin: 90 godz.

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest:

1) pozytywna ocena z prezentacji przygotowanego projektu (ocenie podlegają: zakres przedstawionej tematyki, stopień swobody wypowiedzi i zainteresowania pozostałych uczestników, szata graficzna)

2) obecność na co najmniej 80% zajęć (umożliwia uzyskanie pół oceny wyżej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wikarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Wikarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów w tym m.in. z zakresu:

1-2. Istota i funkcje finansów, systematyka zjawisk finansowych.

3. Finanse klasyczne a finanse behawioralne.

4. Infrastruktura sektora finansowego

5-6. Rynek finansowy - segmenty i instrumenty.

7. Finanse publiczne.

8. Finanse samorządowe.

9. Bank centralny i banki komercyjne.

10. Finanse ubezpieczeń gospodarczych.

11. Finanse ubezpieczeń społecznych.

12-13. Finanse przedsiębiorstw.

14. Finanse gospodarstw domowych.

15. Finanse międzynarodowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. (red. J. Ostaszewski), Finanse wydanie 6 zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2013

2. E. Jarocka, Finanse, Podręcznik, Difin, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2020 r., NBP, Warszawa 2021 (pdf) https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2020.pdf

2. J. Śliwa, FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Wszechnica Polska, Warszawa 2011 (pdf) https://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/wydawnictwo/2011-J-Sliwa-Finanse-podrecznik-dla-studentow-studiow-licencjackich.pdf

3. E. Najlepszy, Finanse Międzynarodowe Przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007

4. P. Zielonka, Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do

psychologii rynków finansowych. "Materiały i Studia" nr 158, NBP, Warszawa 2003 (pdf) https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms158.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wikarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Wikarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.