Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-P-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U05 EK1_U04 EK1_K02 EK1_K04 EK1_K05

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student realizuje praktykę w wymiarze 600 godzin (20 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z praktyk jest wystawiana przez opiekuna praktyk w instytucji w której student realizuje praktyki na podstawie osiągniętych efektów (zgodnie z kartą kompetencji praktykanta, która wypełnia student i opiekun praktyk).

Ocenę do USOS wpisuje pełnomocnik dziekana ds. praktyk po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Jeżeli student realizuje praktykę w dwóch instytucjach wówczas ocena stanowi średnią arytmetyczną z tych miejsc i decyzje ostateczną podejmuje pełnomocnik dziekana ds. praktyk.

Praktyki zawodowe:

Realizacja praktyki odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie . który stanowi załącznik do programu studiów. Wszystkie dokumenty są dostępne dla studentów na stronie Instytutu Ekonomii i Finansów w tym m.in zasady organizacji praktyk na kierunku ekonomia, przewodnik praktykanta.

Do rozliczenia praktyki student musi dostarczyć komplet dokumentów:

porozumienie ws przyjęcia na praktyki (przed rozpoczęciem praktyki)

skierowanie na praktyki

dzienniczek praktyk

karta kompetencji praktykanta

ksero ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 600 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 720 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)