Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-RP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa podatkowego i ich odniesienia w rachunkowości.

Pełny opis:

1. Powiązanie prawa podatkowego z prawem bilansowym

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

a) opodatkowanie wg zasad ogólnych- obowiązki podatnika

- zakres podmiotowy i przedmiot podatku

- ujęcie w prawie podatkowym i odniesienie w rachunkowości zagadnień z zakresu:

I) przychody

II)) koszty

- inne elementy konstrukcyjne podatku (zwolnienia przedmiotowe, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe)

- ujęcie podatku dochodowego zadeklarowanego przez podatnika w ewidencji księgowej i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym

b) opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym- obowiązki płatnika

- wybrane pozycje opodatkowane formą zryczałtowaną i ustalanie kwot podatku zryczałtowanego

- ujęcie podatku dochodowego pobranego przez płatnika w ewidencji księgowej podatnika i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym

3. Podatek odroczony

- wartość podatkowa aktywów i pasywów

- ustalanie aktywów z tytułu podatku odroczonego i tworzenie rezerw na podatek dochodowy

- ewidencja księgowa i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) zasady opodatkowania podatnika prowadzącego działalność gospodarczą

- sposoby opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- zasady opodatkowania działalności gospodarczej w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (opodatkowanie progresywne i liniowe),

- wykorzystanie ksiąg podatkowych w ustalaniu podatku

b) obowiązki nałożone na płatnika

- opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę

- przychody z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia członków zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych)

- wynagrodzenia i potrącenia obligatoryjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

5. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

6. Naliczanie i ujęcie w rachunkowości podatków kosztowych

Literatura:

1. I. Olchowicz, M. Jamroży Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2020

2. W.Wojas , M.Iwaniec i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3. R.Gasza, E.Sander, W.Wojas, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wg aktualnego stanu prawnego

5. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

6. Ustawa z dnia o podatku od towarów i usług wg aktualnego stanu prawnego

7. Materiały przygotowane przez wykładowcę (prezentacja, zadania sytuacyjne)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

4 pkt ECTS

2 pkt ECTS praca własna studenta -wykonywanie poleconych kazusów 15 h

2 pkt ECTS przygotowanie się do zaliczenia 15 h

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach obowiązkowa

zaliczenie forma pisemna -realizacja zadań sytuacyjnych poprzez aplikację Moodle

ocena wg następujących zasad:

20-19 pkt ocena 5,0

18-17 pkt ocena 4,5

16-15 pkt ocena 4,0

14-13 pkt ocena 3,5

12-11 pkt ocena 3,0

10 pkt i mniej ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaece8bccd4414d94a9ca6d37186a18fb%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1bd4110-d477-4cd0-91a1-978cd56bc0d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa podatkowego i ich odniesienia w rachunkowości.

Pełny opis:

1. Powiązanie prawa podatkowego z prawem bilansowym

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

a) opodatkowanie wg zasad ogólnych- obowiązki podatnika

- zakres podmiotowy i przedmiot podatku

- ujęcie w prawie podatkowym i odniesienie w rachunkowości zagadnień z zakresu:

I) przychody

II)) koszty

- inne elementy konstrukcyjne podatku (zwolnienia przedmiotowe, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe)

- ujęcie podatku dochodowego zadeklarowanego przez podatnika w ewidencji księgowej i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym

b) opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym- obowiązki płatnika

- wybrane pozycje opodatkowane formą zryczałtowaną i ustalanie kwot podatku zryczałtowanego

- ujęcie podatku dochodowego pobranego przez płatnika w ewidencji księgowej podatnika i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym

3. Podatek odroczony

- wartość podatkowa aktywów i pasywów

- ustalanie aktywów z tytułu podatku odroczonego i tworzenie rezerw na podatek dochodowy

- ewidencja księgowa i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) zasady opodatkowania podatnika prowadzącego działalność gospodarczą

- sposoby opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- zasady opodatkowania działalności gospodarczej w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (opodatkowanie progresywne i liniowe),

- wykorzystanie ksiąg podatkowych w ustalaniu podatku

b) obowiązki nałożone na płatnika

- opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę

- przychody z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia członków zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych)

- wynagrodzenia i potrącenia obligatoryjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

5. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

6. Naliczanie i ujęcie w rachunkowości podatków kosztowych

Literatura:

1. I. Olchowicz, M. Jamroży Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2020

2. W.Wojas , M.Iwaniec i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3. R.Gasza, E.Sander, W.Wojas, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wg aktualnego stanu prawnego

5. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

6. Ustawa z dnia o podatku od towarów i usług wg aktualnego stanu prawnego

7. Materiały przygotowane przez wykładowcę (prezentacja, zadania sytuacyjne)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wikarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Wikarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.