Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie metod i narzędzi prognostycznych w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-WM-ZMiNP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod i narzędzi prognostycznych w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do prognozowania;

2. Metody ilościowe w prognozowaniu przedsiębiorstwem;

3. Metody heurystyczne cz.1;

4. Metody heurystyczne cz.2;

5. Zastosowanie metod i narzędzi prognostycznych w wybranych działach przedsiębiorstw 4 h;

6. Prognozowanie sprzedaży wprowadzenie;

7. Zespół prognostyczny w sprzedaży;

8. Prognozy gospodarcze dla Polski i Świata 4 h;

9. Przegląd metod prognostycznych w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa;

10. Prognozowanie i kontrola wielkości sprzedaży;

11. Prognozowanie upadłości;

12. Prognozowanie inflacji;

13. Zaliczenie przedmiotu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do prognozowania;

1.1. Istota prognozowania;

1.2. Podstawowe definicje i terminy związane z prognozowaniem;

1.3. Funkcje prognoz;

1.4. Klasyfikacje prognoz;

2. Metody ilościowe w prognozowaniu przedsiębiorstwem;

2.1. Podział metod prognostycznych;

2.2. Klasyczny model trendu;

2.3. Modele adaptacyjne;

2.4. Modele przyczynowo- skutkowe;

2.5. Cechy danych;

2.6. Etapy prognozowania;

3. Metody heurystyczne cz.1;

3.1. Istota metod heurystycznych;

3.2. Podział metod heurystycznych;

3.3. Zastosowanie metod prognostycznych

4. Metody heurystyczne cz.2;

4.1 Metoda scenariuszowa;

4.2. Metody eksperckie;

4.3. Burza mózgów.

5. Zastosowanie metod i narzędzi prognostycznych w wybranych działach przedsiębiorstw 4 h;

5.1. Struktura organizacyjna w przedsiębiorstwach;

5.2. Wykorzystanie prognozowania w logistyce;

5.3. Zaopatrzenie jako element prognozowania przedsiębiorstw;

5.4. Wybór dostawców;

6. Prognozowanie sprzedaży wprowadzenie;

6.1. Istotność prognozowania dla biznesu;

6.2. Podstawowe pojęcia i definicje prognozowania sprzedaży;

6.3. Przegląd metod prognozowania wykorzystywanych w sprzedaży;

7. Zespół prognostyczny w sprzedaży;

7.1. Modele funkcji prognozowania i SOP;

7.2. Umiejscowienie w organizacji;

7.3. Optymalna liczebność zespołu;

7.4. Kluczowe kompetencje i podział zadań;

7.5. Wyzwania zespołu ds. prognozowania

8. Prognozy gospodarcze dla Polski i Świata 4 h;

8.1. Polskie prognozy gospodarcze;

8.2. Światowe prognozy gospodarcze;

9. Przegląd metod prognostycznych w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa;

9.1. Metody ilościowe wykorzystywane w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa;

9.2. Metody jakościowe wykorzystywane w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa.

10. Prognozowanie i kontrola wielkości sprzedaży;

10.1. Case study

11. Prognozowanie upadłości;

11.1 Zastosowanie metod matematyczno-statystycznych do oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw;

11.2 Badania i modele w zakresie prognozowania upadku przedsiębiorstw w wybranych krajach;

11.3 Nowatorska koncepcja prognozowania upadłości przedsiębiorstw działających w Polsce w kontekście badania upadłości w praktyce

12. Prognozowanie inflacji;

12.1. Podstawowe metody ilościowe wykorzystywane w prognozowaniu makroekonomicznym;

12.2. Podstawowe metody jakościowe wykorzystywane w prognozowaniu makroekonomicznym;

12.3.

13. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

. Dziurny; Realizm prognoz i założeń modeli rozowju świata według Raportów Klubu Rzymskiego; Wyd. UKSW, Warszawa 2020;

M. Cieślak red. – Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania

A. Manikowski, Z. Tarapata – Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw

J. B. Gajda – Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze

E. Nowak – Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady

M. Sobczyk – Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania.

M. Sułek – Prognozowanie i symulacje międzynarodowe;

M. Witkowski, T. Klimanek – Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk S1A_W01

K_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym S1A_W01

K_W05 zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. S1A_W06

K_W06 zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji S1A_W04

S1A_W09

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny :

2 (nds) - brak umiejętności analitycznych, umiejętności wykorzystania narzędzi i metod prognostycznych, brak podstawowych zagadnień i dostosowania do sytuacji gospodarczej;

3 (dst) - znajomość podstawowych metod i narzędzi analitycznych wykorzystywanych w prognozowaniu, podstawowa znajomość tematyki;

4 (db) - dobra znajomość i umiejętność wykorzystywania większości narzędzi i metod prognozowania. Dobra znajomość dostosowania analiz do sytuacji rynkowej;

5 (bdb)- bardzo dobra znajomość narzędzi i metod analitycznych. wykorzystywanych w prognozowaniu. Doskonała umiejętność wykorzystywania analiz prognostycznych do sytuacji gospodarczej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do prognozowania;

2. Metody ilościowe w prognozowaniu przedsiębiorstwem;

3. Metody heurystyczne cz.1;

4. Metody heurystyczne cz.2;

5. Zastosowanie metod i narzędzi prognostycznych w wybranych działach przedsiębiorstw 4 h;

6. Prognozowanie sprzedaży wprowadzenie;

7. Zespół prognostyczny w sprzedaży;

8. Prognozy gospodarcze dla Polski i Świata 4 h;

9. Przegląd metod prognostycznych w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa;

10. Prognozowanie i kontrola wielkości sprzedaży;

11. Prognozowanie upadłości;

12. Prognozowanie inflacji;

13. Zaliczenie przedmiotu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do prognozowania;

1.1. Istota prognozowania;

1.2. Podstawowe definicje i terminy związane z prognozowaniem;

1.3. Funkcje prognoz;

1.4. Klasyfikacje prognoz;

2. Metody ilościowe w prognozowaniu przedsiębiorstwem;

2.1. Podział metod prognostycznych;

2.2. Klasyczny model trendu;

2.3. Modele adaptacyjne;

2.4. Modele przyczynowo- skutkowe;

2.5. Cechy danych;

2.6. Etapy prognozowania;

3. Metody heurystyczne cz.1;

3.1. Istota metod heurystycznych;

3.2. Podział metod heurystycznych;

3.3. Zastosowanie metod prognostycznych

4. Metody heurystyczne cz.2;

4.1 Metoda scenariuszowa;

4.2. Metody eksperckie;

4.3. Burza mózgów.

5. Zastosowanie metod i narzędzi prognostycznych w wybranych działach przedsiębiorstw 4 h;

5.1. Struktura organizacyjna w przedsiębiorstwach;

5.2. Wykorzystanie prognozowania w logistyce;

5.3. Zaopatrzenie jako element prognozowania przedsiębiorstw;

5.4. Wybór dostawców;

6. Prognozowanie sprzedaży wprowadzenie;

6.1. Istotność prognozowania dla biznesu;

6.2. Podstawowe pojęcia i definicje prognozowania sprzedaży;

6.3. Przegląd metod prognozowania wykorzystywanych w sprzedaży;

7. Zespół prognostyczny w sprzedaży;

7.1. Modele funkcji prognozowania i SOP;

7.2. Umiejscowienie w organizacji;

7.3. Optymalna liczebność zespołu;

7.4. Kluczowe kompetencje i podział zadań;

7.5. Wyzwania zespołu ds. prognozowania

8. Prognozy gospodarcze dla Polski i Świata 4 h;

8.1. Polskie prognozy gospodarcze;

8.2. Światowe prognozy gospodarcze;

9. Przegląd metod prognostycznych w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa;

9.1. Metody ilościowe wykorzystywane w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa;

9.2. Metody jakościowe wykorzystywane w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa.

10. Prognozowanie i kontrola wielkości sprzedaży;

10.1. Case study

11. Prognozowanie upadłości;

11.1 Zastosowanie metod matematyczno-statystycznych do oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw;

11.2 Badania i modele w zakresie prognozowania upadku przedsiębiorstw w wybranych krajach;

11.3 Nowatorska koncepcja prognozowania upadłości przedsiębiorstw działających w Polsce w kontekście badania upadłości w praktyce

12. Prognozowanie inflacji;

12.1. Podstawowe metody ilościowe wykorzystywane w prognozowaniu makroekonomicznym;

12.2. Podstawowe metody jakościowe wykorzystywane w prognozowaniu makroekonomicznym;

12.3.

13. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

A. Dziurny; Realizm prognoz i założeń modeli rozowju świata według Raportów Klubu Rzymskiego; Wyd. UKSW, Warszawa 2020;

M. Cieślak red. – Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania

A. Manikowski, Z. Tarapata – Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw

J. B. Gajda – Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze

E. Nowak – Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady

M. Sobczyk – Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania.

M. Sułek – Prognozowanie i symulacje międzynarodowe;

M. Witkowski, T. Klimanek – Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach

Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawowe teorie ekonomii, oraz elementy statystyki i ekonometrii.

Student ma prawo do jednej nieobecności, w przypadku większej ilości nieobecności, jest zobowiązany do napisania pracy na podany przez wykładowcę temat. Praca musi spełniać wymogi pracy dyplomowej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie ustnej, w przypadku dalszej formie studiów w trybie zdalnym. W momencie, kiedy będzie możliwość spotkań stacjonarnych, zaliczenie odbędzie się na terenie uczelni w formie pisemnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.