Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-ZarzSr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskowe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W02

EK1_U04

EK1_K03

EK1_K06

Skrócony opis:

Student zostanie zapoznany z powiązaniami gospodarki i przedsiębiorstwa ze środowiskiem oraz możliwościami ograniczenia skutków działalności gospodarczej człowieka poprzez realizację założeń ekorozwoju, jak też wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z relacjami pomiędzy gospodarką i przedsiębiorstwem a środowiskiem. Student pozna narzędzia, obszary i systemy zarządzania środowiskowego. Celem nauczania przedmiotu jest uświadomienie olbrzymiej roli nadzorowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko w budowaniu wizerunku organizacji i wynikającej z niej konieczności wprowadzania systemów zarządzania środowiskowego

Literatura:

1. Gospodarka a środowisko i ekologia, red.Krzysztof Małachowski, wydawnictwo: Cedewu 2019

2. Zarządzanie środowiskowe, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek Wydawnictwo: PWE, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy iso 14001 na tle wybranych determinant rozwoju rynku ubezpieczeń środowiskowych, Malwina Lemkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek 2020

2. Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015, Andrzej Pacana, wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska, 2018

3. Nierzwicki W. Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006

4. Pakulska J., Protection of the environment as an expression of the corporate social responsibility, Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, nr 118/2018

5. Rutkowska M., Pakulska J., Environmental Management Systems According to ISO 14001, 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology, Karpacz 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W02 ma wiedzę na temat roli środowiska w rozwoju gospodarczym oraz działalności przedsiębiorstwa oraz zna wkład myśli ekonomicznej do opisu i rozwiązywania problemów powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak też ma wiedzę z zakresu systemów zarządzania środowiskiem

EK1_U04 dostrzega problemy związane z ograniczonością zasobów środowiska i potrafi zaproponować rozwiązania nieograniczające możliwości rozwoju gospodarczego oraz jest świadomy konieczności ochrony zasobów środowiska przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej

EK1_K03 rozumie odpowiedzialność przedsiębiorstwa za skutki swojej działalności dla środowiska

EK1_K06 potrafi myśleć i działać w zakresie ochrony środowiska doceniając znaczenie nauk ekonomicznych

ECTS: 4 pkt

udział w zajęciach synchronicznych: 30 godz.

przygotowanie do zajęć: 20 godz.

przygotowanie opracowania: 40 pkt.

przygotowanie do zaliczenia: 30 pkt.

120 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy (50% oceny końcowej)

poniżej 50% ndst

50%- 60% dst

60% - 70% dst plus

70% -80% db

80%-90% db plus

90%-100% bdb

Praca zaliczeniowa: Polityka środowiskowa w wybranym przedsiębiorstwie (50% oceny końcowej)

Dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_W02 test wiedzy, aktywność na zajęciach

EK1_U04 test wiedzy, aktywność na zajęciach

EK1_K03 przygotowane opracowanie, aktywność na zajęciach

EK1_K06 przygotowane opracowanie, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pakulska
Prowadzący grup: Jolanta Pakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zostanie zapoznany z powiązaniami gospodarki i przedsiębiorstwa ze środowiskiem oraz możliwościami ograniczenia skutków działalności gospodarczej człowieka poprzez realizację założeń ekorozwoju, jak też wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z relacjami pomiędzy gospodarką i przedsiębiorstwem a środowiskiem. Student pozna narzędzia, obszary i systemy zarządzania środowiskowego. Celem nauczania przedmiotu jest uświadomienie olbrzymiej roli nadzorowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko w budowaniu wizerunku organizacji i wynikającej z niej konieczności wprowadzania systemów zarządzania środowiskowego

Literatura:

1. Gospodarka a środowisko i ekologia, red.Krzysztof Małachowski, wydawnictwo: Cedewu 2019

2. Zarządzanie środowiskowe, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek Wydawnictwo: PWE, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy iso 14001 na tle wybranych determinant rozwoju rynku ubezpieczeń środowiskowych, Malwina Lemkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek 2020

2. Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015, Andrzej Pacana, wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska, 2018

3. Nierzwicki W. Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006

4. Pakulska J., Protection of the environment as an expression of the corporate social responsibility, Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, nr 118/2018

5. Rutkowska M., Pakulska J., Environmental Management Systems According to ISO 14001, 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology, Karpacz 2018

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gałek
Prowadzący grup: Grzegorz Gałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gałek
Prowadzący grup: Grzegorz Gałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.