Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-BANK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty kształcenia


Symbole efektów kształcenia: EK1_W04, EK1_U08, EK1_K08


Symbol efektów kształcenia: EK1_W04

opis efektu:

Zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Czytanie literatury, uczestnictwo w zajęciach
Symbol efektów kształcenia: EK1_U08

opis efektu:

Potrafi postrzegać problemy ekonomiczne oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów służące procesowi podejmowaniu prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie prezentacji, przygotowanie do zaliczenia, uczestnictwo w zajęciach, dyskusjeSymbol efektów kształcenia: EK1_K08

opis efektu:

wykazuje zrozumienie podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki, w tym etyki biznesu

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza danych z prezentacji, studia przypadków, współpraca w grupie i dyskusje


Pełny opis:

Przedmiot bankowość porusza zagadnienia zawiązane z rynkiem finansowym. Zapoznaje studentów z funkcjonowaniem banków, ryzykiem bankowym. Pozwala zrozumieć zapisy w umowach, analizować rynek, weryfikować dostępne oferty, rozumieć istotę kredytów hipotecznych oraz być świadomym konsumentem na rynku usług bankowych.

Literatura:

obowiązkowa

1. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red); Bankowość; Poltext; Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:

1.K.Olesiak, A.Zawadzki; Podstawy Bankowości; WSUiB; Warszawa 2002

2.K.Olesiak, A.Zawadzki; Operacje bankowe; Fundacja Innowacja i WSEE; Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Konwersatorium

ECTS: 3pkt

Podział ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

• zapoznanie z literaturą 30h - 1 pkt ECTS

• praca własna (np.: przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań domowych) 30h - 1 pkt ECTS

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

Jakie są zasady funkcjonowania banków

Jakie są kryteria podziału banków i po co się je stosuje.

Jakie instytucje są ściśle związane z bankami

Jakie są ryzyka, zalety i wady związane z bankowością

Jakie są aspekty prawne działalności bankowej

2.Będzie umiał:

1. Dokonać oceny zasad i różnych kryteriów podziału banków i systemu bankowego w tym aspektów prawnych jego funkcjonowania

2. Odróżnić banki od innych instytucji

3.Zwrócić uwagę na niekorzystne zapisy w umowach kredytowych

4.Ocenić ryzyko, koszty, zalety i wady ryzyka bankowego

5.Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

6.Znaleźć potrzebne do analizy dane

3.Zdobędzie kompetencje:

1.Współpracy w grupie

2.Przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia trzyletniej analizy - prezentacji

3.Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przebiega dwuetapowo:

-przygotowanie i wygłoszenie prezentacji (zasady przygotowania prezentacji oraz zakres tematów umieszczone na platformie moodla) na platformie MS teams

- aktywne uczestnictwo w liczeniu zadań (wykładowca podaje treść zadania i daje czas na jego wyliczenie a następnie w ciągu 3 minut należy umieścić to zadanie w odpowiedniej zakładce na platformie moodla) - student zbiera punkty przez cały semestr, które będą doliczone do oceny ostatecznej. Zatem uzbierane podczas całego semestru punkty będą obniżały ocenę z prezentacji lub ją podwyższały. Brak nadsyłanych zadań lub nadesłanie wszystkich zadań źle rozwiązanych czyli, jeśli ktoś będzie miał 0 punktów z nadesłanych zadań a przygotuje prezentację to ocena maksymalna jaką może uzyskać z przedmiotu to 3,0

Jeśli ktoś nie przygotuje prezentacji w ściśle określonym terminie i nie wygłosi jej na platformie MS teams będzie odpowiadał ustnie z dowolnej literatury lub artykułów naukowych w plikach pdf - łącznie 100 stron (zgodnie z tematyką w sylabusie). Minimum 7 dni przed egzaminem ustnym student jest zobowiązany umieścić na platformie moodla (w odpowiedniej zakładce) zakres materiału z którego się uczył (skany literatury, artykuły pdf.

Jeśli ktoś nie przygotuje prezentacji i nie zdobędzie żadnych punktów z nadesłanych zadań będzie odpowiadał ustnie na platformie MS Teams przy włączonej kamerze (najpierw z części z zdań a potem z teorii)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Strona przedmiotu: https://login.uksw.edu.pl/cas/logout?url=https%3A%2F%2Fapd.uksw.edu.pl%2F&locale=pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22"

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.