Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-BOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_W02

K_W03

K_U01

K_U02

K_U03

K_K01

K_K02

Skrócony opis:

Przedmiot Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, dotyczy w pierwszej kolejności istoty bezpieczeństwa szczególnie ekonomicznego. A po drugie istoty obroty gospodarczego. W toku prowadzonych zajęć studenci dowiedzą się również o przestępczości gospodarczej, jej formach zarówno cywilnoprawnych oraz prawnopodatkowych. Kolejnym elementem jest przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego.

Pełny opis:

1. Istota pojęcia bezpieczeństwa:

1.1. Pojęcie bezpieczeństwa;

1.2. Rodzaje bezpieczeństwa;

1.3. Charakterystyka bezpieczeństwa ekonomicznego;

1.4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa

2.Istota obrotu gospodarczego

2.1. Pojęcie obrotu gospodarczego;

2.2. Rodzaje obrotu gospodarczego;

2.3. Służby zajmujące się obrotem gospodarczym;

3. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

3.1. Nadużycie zaufania w sprawach gospodarczych;

3.2. Korupcja gospodarcza;

3.3. Oszustwa ubezpieczeniowe;

3.4. Pranie brudnych pieniędzy.

4. Formy i struktury zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomiczn0-gospdoarczym

4.1. Profile i obszary działalności przestępczej;

4.2.Struktury przestępcze;

4.3. Analiza przypadku;

5. Pranie pieniędzy- mechanizmy przestępcze oraz zarys systemu przeciwdziałania;

5.1. Istota prania pieniędzy;

5.1.1. Lokowanie;

5.1.2. Maskowanie;

5.1.3. Włączanie;

5.2.Metody prania pieniędzy

5.2.1.Smurfing;

5.2.2. Mieszanie ( blending);

5.2.3. Dzielenie wpłat ( structuring)

5.2.4. Transfery transgraniczne;

5.2.5. Transakcje walutowe i puste transakcje;

5.2.6.Alternatywne przekazy środków pieniężnych;

5.2.7. Bankowe kredyty i pożyczki;

5.2.8. Ceny transferowe ( transfer pricing);

5.2.9. Skrzynka rozdzielcza;

5.2.10. Pożyczka;

5.2.11. Darowizna;

5.2.12. Umowy faktoringu;

5.2.13. Kasyna;

5.2.14. Fikcyjny rachunek;

5.2.15. Wymiana nominałów banknotów ( refining)

5.3. Zarys systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

6. Wyłudzenia podatku VAT na przykładzie nielegalnego obrotu paliwami płynnymi;

6.1. Modus operandi;

6.2. Schemat działania przestępczego

6.3. Analiza przypadku

7. Przestępstwa związane z udzielaniem zamówienia publicznego;

7.1. Przestępstwa korupcyjne;

7.2. Przestępstwa związane z dokumentami;

7.3. Zakłócenie przetargu publicznego;

7.4. Nadużycie uprawnień oraz funkcji publicznej;

7.5. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa i bezprawna odmowa udostępnienia informacji publicznej ;

8. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

1. pod. red.nauk. P. Łabuza; I.Malinowska; M.Michalska; T. Safjański" Przęstępczość gospodarcza",Wyd. Beck, Warszawa 2018;

2. K. Nitkowski, Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Wyd. PWN, Warszawa 2014;

3. red. nau. Iwona Ramu; Obrót powszechny i gospodarcy. Problemy cywilnoprawne; Wyd. A.Marszałek, Toruń 2014;

4. red.nuk. Iwona Ramus, Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy prawo podatkowe. Wyd. A.Marszałek, Toruń 2014;

5. red.nauk.Hanna Kuzińska; Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wyd. Poltext, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W01- definiuje poprawnie terminy przedstawione na przedmiocie;

K_W02-Opsiuje zjawiska występujące w obrocie gospodarczym;

K_W03- Identyfikuje charakterystyczne zjawiska

K_U01- Student analizuje studium przypadków;

K_U02- Posługuje się informacjami zdobytymi w toku przedmiotu

K_U03- klasyfikuje poprawnie terminy;

K_K01- Wyraża opinie o zjawiskach występujących w gospodarce;

K_K02- dyskutuje

udział w wykładzie 15

udział w ćwiczeniach 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 10

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 10

Metody i kryteria oceniania:

1. Efekt kształcenia nr. 1

- na ocenę 2 (nast..): nie umie definiować podstawowych terminów;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie zna tylko poszczególne terminy;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie definiuje terminy ale nie potrafi ich powiązać;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć definicji;

2. Efekty kształcenia nr.2.

-na ocenę 2 (nast..): nie umie opisywać zjawisk;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie identyfikuje zjawiska, natomiast nie potrafi połączyć procesów;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie opisuje zjawiska;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać wiedzę o zjawiskach gospodarczych

3. Efekt kształcenia nr.3.

- na ocenę 2 (nast..): nie umie identyfikować podstawowych zjawisk;;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie identyfikuje zjawiska, natomiast nie potrafi połączyć procesów;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie identyfikuje zjawiska;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać wiedzę o zjawiskach gospodarczych

Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Obecność jest obowiązkowa.

Istnieje, możliwość jednej nieusprawiedliwionej obecności;

Przy małej frekwencji studenta na zajęciach, student nie jest dopuszczony do zaliczenia przedmiotu;

Student ma obowiązek być przygotowany i aktywny na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nagel
Prowadzący grup: Wojciech Nagel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nagel
Prowadzący grup: Wojciech Nagel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.