Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-GKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U03, EK1_K03

Skrócony opis:

Działania organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymywanie efektywnie działających pracowników.

Pełny opis:

1.Kultura organizacyjna

2. Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym,

3. Planowanie zatrudnienia

4. Rekrutacja i selekcja pracowników

5. Ocena pracowników

6. Wynagrodzenia

7. Kształcenie i rozwój pracowników

Literatura:

1. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997 – rozdział 14 Gospodarowanie zasobami ludzkimi;

2. R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2014 – rozdział 14 Zarządzanie zasobami ludzkimi;

3. J.A.F. Stoner, C. Wankel: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994 - rozdział 11 Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi;

4. M. Kostera: Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1997;

5. E. McKenna, N. Beech: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i Ska, Warszawa 1997;

6. K. Lanz: Zatrudnianie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1995.

7. H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

8. Michael Armstrong, Stephen Taylor: Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. VI zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności korzystania ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania.

Świadomość konsekwencji ekonomicznych i społecznych decyzji dotyczących zasobów ludzkich.

Obecność podczas zajęć - 16 godz.

Przygotowanie do zajęć - 28 godz.

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach w procesie samokształcenia - 16 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 15 godz.

Łącznie: 75 godz. / 25 = 3

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność podczas zajęć.

2. Realizacja zadań zleconych przez prowadzącego.

3. Samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach pracy na temat wskazany przez prowadzącego.

4. Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)