Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-JA(II) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

- udział w zajęciach 30 h

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- przygotowanie prezentacji (projekt) 10 godzin;

- napisanie pracy pisemnej 2 godziny;

- przygotowanie do testów 8 godzin.

Wiedza i umiejętności studenta będą oceniane za pomocą testów i ustnych wypowiedzi studenta.

Na ocenę składać się będą oprócz testów pisemnych także takie składowe jak prezentacja, aktywność na zajęciach, oraz dodatkowe zadania specjalne.

Aby spełnić wymagania na zaliczenie semestru na ocenę dostateczną student powinien uzyskać 60 % z każdego pisemnego zaliczenia czyli

Z testów gramatyczno-leksykalnych 60% z 100 punktów

Z testów leksykalnych (kartkówki) 60% z 10 punktów

Test umiejętności tj czytania ze zrozumieniem 60% z 10 punktów

Test umiejętności tj słuchania ze zrozumieniem 60% z 10 punktów

Obligatoryjnie student powinien wykonać ustną prezentację - 40 pkt

aktywność na zajęciach 20 pkt

Ocena końcowa będzie weryfikowana przez punkty dodatkowe.

Student otrzymuje takie dodatkowe punkty za poszczególne aktywności takie jak: zadania wykonane indywidualnie w oparciu o posiadane materiały (podręcznik) , mini prezentację, obecność , oraz inne zadania dodatkowe, które nieobligatoryjnie mogą być zadane i wykonane ( dodatkowe 10 pkt).

Aby zaliczyć semestr student musi zaliczyć pisemne testy na minimum 60 %

oraz zdobyć 60% punktów możliwych do uzyskania w semestrze czyli z 200.

b) Warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji/ umieszczenie pliku z prezentacją na

platformie MÓÓDLE

- zaliczenie testów.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

Kolokwia 100 pkt

czytanie ze zrozumieniem 10 pkt

słuchanie ze zrozumieniem 10 pkt

Prezentacja 50 pkt

Aktywne uczestnictwo w zajęciach 20 pkt.

zadania dodatkowe (homework) 10 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 200.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59% 0 - 118 pkt.

-na ocenę 3 60%-67% 119 - 134 pkt.

-na ocenę 3,5 68%-75% 135 - 150 pkt.

-na ocenę 4 76%-83% 151 - 166 pkt.

-na ocenę 4,5 84%-91% 167 - 182 pkt.

-na ocenę 5 92%-100% 183 - 200 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Stęporowska
Prowadzący grup: Joanna Stęporowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Stęporowska
Prowadzący grup: Joanna Stęporowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.