Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-EI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia instytucjonalna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_U02, Ek1_W09

EK1_U01, EK1_U02, Ek1_U08; Ek1_U04


Skrócony opis:

Skrócony opis: Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty ekonomii, instytucjonalnej, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, powinny pozwolić na zrozumienie istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. W oparciu o wiedzę wyniesioną z wykładów oraz studia literatury przedmiotu powinny pozwolić nabyć umiejętność samodzielnej analizy i oceny zjawisk społecznych i gospodarczych współczesnego świata.

Pełny opis:

1. Ekonomia instytucjonalna – źródła, historia, rozwój, zagadnienia metodologiczne, główne problemy badawcze/ 2 godz. wykł./

2. Instytucja własności /2 godz.wykł./

3. Instytucja rynku /2 godz. wykł./

4. Instytucja państwa /2 godz.wykł./

5. Instytucjonalizacja gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa / 2godz. wykład./

6. Instytucjonalna teoria kontraktu i teoria kosztów transakcyjnych / 2 godz. wykł./

7. Instytucjonalizacja mechanizmów ekonomicznych /2 godz.wykł./

8. Ekonomia instytucjonalna wobec zmian aktywności gospodarczej, procesów ewolucji oraz przywar życia społeczno-gospodarczego /2 godz. wykł./

Literatura:

1. Borowska B., Klimczak M., Klimczak B., Ekonomia instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019

2.Bossak I.W., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008

3. Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi/, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010

4.Instytucje gospodarki rynkowej, redakcja naukowa T.Włudyka, M.Smaga, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

5. Klimczak B., Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006

6. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo PWN,Warszawa 2001

7.Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, pod redakcją. S.Rudolfa, WSEiA, Kielce 2005

8.Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, pod red. S.Rudolfa, WSEiP, Kielce 2009

9.Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, pod redakcją S.Rudolfa, WSEiP, Kielce 2012

10.Polaszkiewicz B., Boehlke J. (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, Tom I-VII, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005-20115.

11. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, tom 1 Wprowadzenie; tom 2 Mikroekonomia; tom 3 Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

12. Stanek Z., Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Difin, Warszawa 2017

13.W.Stankiewicz, Ekonomia instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydanie III uzupełnione, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia: EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii instytucjonalnej, ma wiedzę o podstawowych jej założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawczych oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• instytucjonalną teorię i praktykę podstawowych problemów mikro- i makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki mikro- i makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie 30godz.

- konsultacje 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia na ocenę 20 godz.

Suma godzin- 55 godz.

Liczba EC: 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów podejmowanych przez ekonomię instytucjonalną.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy ekonomii instytucjonalnej omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy ekonomii instytucjonalnej i makroekonomiczne na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy ekonomii instytucjonalnej omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować, wykorzystać przy ocenie zjawisk współczesnego świata.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Skrócony opis: Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty ekonomii, instytucjonalnej, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, powinny pozwolić na zrozumienie istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. W oparciu o wiedzę wyniesioną z wykładów oraz studia literatury przedmiotu powinny pozwolić nabyć umiejętność samodzielnej analizy i oceny zjawisk społecznych i gospodarczych współczesnego świata.

Pełny opis:

Pełny opis: 1. Ekonomia instytucjonalna – źródła, historia, rozwój/ 2 godz. wykł./

2. Nowa ekonomia instytucjonalna – zagadnienia metodologiczne / 2 godz.wykł./.

3. Nowa ekonomia instytucjonalna – przedstawiciele, główne problemy badawcze / 2 godz. wykł./

4. Instytucja własności /2 godz.wykł./

5. Instytucja rynku /2 godz. wykł./

6. Instytucja państwa /2 godz.wykł./

7. Instytucjonalizacja gospodarstwa domowego / 2godz. wykład./

8. Instytucjonalna teoria przedsiębiorstwa /2 godz. wykł./

9. Instytucjonalna teoria kontraktu / 2 godz. wykł./

10. Instytucjonalna teoria kosztów transakcyjnych / 2 godz.wykł./.

11. Instytucjonalizacja mechanizmów ekonomicznych /2 godz.wykł./

12. Ekonomiczna instytucjonalizacja prawa / 2 godz. wykł./

13. Ekonomia instytucjonalna wobec zmian aktywności gospodarczej /2 godz. wykł./

14. Ekonomia instytucjonalna wobec procesów ewolucji /2 godz.wykł./

15. Ekonomia instytucjonalna wobec przywar życia społeczno-gospodarczego /2 godz.wykł./

Literatura:

1. Borowska B., Klimczak M., Klimczak B., Ekonomia instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019

2.Bossak I.W., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008

3. Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi/, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010

4.Instytucje gospodarki rynkowej, redakcja naukowa T.Włudyka, M.Smaga, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

5. Klimczak B., Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006

6. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo PWN,Warszawa 2001

7.Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, pod redakcją. S.Rudolfa, WSEiA, Kielce 2005

8.Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, pod red. S.Rudolfa, WSEiP, Kielce 2009

9.Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, pod redakcją S.Rudolfa, WSEiP, Kielce 2012

10.Polaszkiewicz B., Boehlke J. (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, Tom I-VII, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005-20115.

11. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, tom 1 Wprowadzenie; tom 2 Mikroekonomia; tom 3 Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

12. Stanek Z., Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Difin, Warszawa 2017

13.W.Stankiewicz, Ekonomia instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydanie III uzupełnione, Warszawa 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.