Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-Mar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu . Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały komunikacji i ich skuteczność.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu . Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały komunikacji i ich skuteczność.

1. Cykl życia produktu, a strategie marketingowe (2h)

2. Istota produktu - definiowania i konstruowania produktu.(2h)

3. Decyzje odnośnie produktu, linii produktów i marki (2h)

4. Przygotowanie strategii cenowej oraz wybór i zarządzanie kanałami

marketingowymi (2h)

5. Zarządzanie sprzedażą detaliczną, hurtową i systemami fizycznej dystrybucji

towarów oraz logistyka marketingowa (2h)

6. Planowanie i projektowanie strategii komunikacji oraz kampanii

reklamowych (2h)

7. Przygotowanie marketingu bezpośredniego, promocji sprzedaży i

aktywności PR (2h)

8. Kontroling i kontrola działań marketingowych (2h)

Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Poznań 2020

2. Szromik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku., Wolters

Kluwer, Warszawa 2012

3. Kotler P., Trias De Bes F., Innowacyjność przepis na sukces. Model "Od A

do F", Rembis, Poznań 2013

4. Pazio N., Marketing. Teoria pragmatyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Szczepański J., Strategiczny Brand Marketing, Helion, Gliwice, 2019

6. Mazurek G., E-Marketing, Poltex, Warszawa 2018

7. Cox R., Brittain P., Zarządzanie Sprzedażą Detaliczną., PWE, Warszawa

2000

8. Lombardo C., McCarthy B., Ryan E., Connors M., mapy drogowe produktu -

nowe podejście. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewności,

Helion, Gliwice, 2020

9. W.Chan Kim, Renee Mauborgne., Strategia błekitnego oceanu. MT Biznes,

Warszwa 2010

10. Thaler R., Sunstein C., Impuls., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2017

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

Kryteria oceny:

1. na ocenę 2 (ndst): student nie umie podstawowych pojęć z zakresu

marketingu produktu

2. na ocenę 3 (dst): student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu

przygotowania i wdrożenia produktu na rynek

3. na ocenę 4 (db.): student zna, rozumie i potrafi zastosować pojęcia związane z rozwojem produktu w przedsiębiorstwie i jego wdrożeniem na rynek

4. na ocenę 5 (bdb.): student potrafi efektywnie prezentować, analizować oraz, dyskutować na temat kwestii związanych z

przygotowaniem, wdrożeniem produktu na rynek z uwzględnieniem wszystkich faz przygotowania i wdrożenia produktu

Sposób zaliczenie będzie uzależniony od aktualnych ograniczeń wpływających na funkcjonowanie i tryb i sposób

prowadzenia zajęć na UKSW :

1. Odpowiedź ustna ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie zdalnym)

2. Egzamin pisemny ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie stacjonarnym)

3. Prezentacja grupowa wyników projektu zadanego do realizacji w trakcie semestru ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie zdalnym lub stacjonarnym)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu . Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały komunikacji i ich skuteczność.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu . Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały komunikacji i ich skuteczność.

1. Cykl życia produktu, a strategie marketingowe (2h)

2. Istota produktu - definiowania i konstruowania produktu.(2h)

3. Decyzje odnośnie produktu, linii produktów i marki (2h)

4. Przygotowanie strategii cenowej oraz wybór i zarządzanie kanałami

marketingowymi (2h)

5. Zarządzanie sprzedażą detaliczną, hurtową i systemami fizycznej dystrybucji

towarów oraz logistyka marketingowa (2h)

6. Planowanie i projektowanie strategii komunikacji oraz kampanii

reklamowych (2h)

7. Przygotowanie marketingu bezpośredniego, promocji sprzedaży i

aktywności PR (2h)

8. Kontroling i kontrola działań marketingowych (2h)

Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Poznań 2020

2. Szromik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku., Wolters

Kluwer, Warszawa 2012

3. Kotler P., Trias De Bes F., Innowacyjność przepis na sukces. Model "Od A

do F", Rembis, Poznań 2013

4. Pazio N., Marketing. Teoria pragmatyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Szczepański J., Strategiczny Brand Marketing, Helion, Gliwice, 2019

6. Mazurek G., E-Marketing, Poltex, Warszawa 2018

7. Cox R., Brittain P., Zarządzanie Sprzedażą Detaliczną., PWE, Warszawa

2000

8. Lombardo C., McCarthy B., Ryan E., Connors M., mapy drogowe produktu -

nowe podejście. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewności,

Helion, Gliwice, 2020

9. W.Chan Kim, Renee Mauborgne., Strategia błekitnego oceanu. MT Biznes,

Warszwa 2010

10. Thaler R., Sunstein C., Impuls., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2017

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć wiedzę z zakresu:

1. Mikroekonomii

2. Zarządzania i organizacją przedsiębiorstwa,

3. Planowania strategicznego,

4. Zarządzania procesami w organizacji,

5. Wiedzę i znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.