Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-PGosp. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U07, EM2_K08

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z ekonomii oraz statystyki

Skrócony opis:

Podczas kursu przedmiotu Prognozowanie i symulacje gospodarcze podejmowana jest problematyka kluczowych następujących zagadnień z zakresu:

1. Wprowadzenie do prognozowania / 2 h/

2. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu./ 4 h/

3. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych / 4 h/

4. Metody heurystyczne; / 3 h/

5. Scenariusze i gry decyzyjne. / 2 h

6. Egzamin / 2h/

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu Prognozowanie i symulacje gospodarcze obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prognozowania / 2 h/

( podstawowe definicje, funkcje prognoz, reguły prognozowania, klasyfikacja prognozowania, fazy budowy prognoz, metody prognozowania, dane do prognozowania, weryfikacja modelu)

2. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu./ 4 h/

( podstawowy podział metod klasycznych modeli trendu, modele krótkookresowe, średnio i długookresowe; modele z zmiennymi sezonowymi i cyklicznymi)

3. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych / 4 h/

( model Holta, model Wintersa, model Browna. Modelownie metodą multiplikatywną i addytywną)

4. Metody heurystyczne; / 3 h/

( podstawowe metody heurystyczne)

5. Scenariusze i gry decyzyjne. / 2 h

( wykorzystanie metody scenariuszowej w działalności gospodarczej

Literatura:

D. Blaszczyk; Wstęp do prognozowania i symulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

- M. Sobczyk, Prognozowanie, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2006;

- D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2012;

- M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i Zastosowanie; Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005;

- G.S. Maddala; Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWNE, Warszawa 2008;

- B.Guzik; DF. Appenzeller, Prognozowanie i Symulacja. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EM2_U07- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu

wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla

kierunku studiów, w odniesieniu do wybranych kategorii więzi

społecznych lub wybranego rodzaju norm

EM2_K08 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny :

2 (nds) - brak umiejętności analitycznych, umiejętności wykorzystania narzędzi i metod prognostycznych, brak podstawowych zagadnień i dostosowania do sytuacji gospodarczej;

3 (dst) - znajomość podstawowych metod i narzędzi analitycznych wykorzystywanych w prognozowaniu, podstawowa znajomość tematyki;

4 (db) - dobra znajomość i umiejętność wykorzystywania większości narzędzi i metod prognozowania. Dobra znajomość dostosowania analiz do sytuacji rynkowej;

5 (bdb)- bardzo dobra znajomość narzędzi i metod analitycznych. wykorzystywanych w prognozowaniu. Doskonała umiejętność wykorzystywania analiz prognostycznych do sytuacji gospodarczej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student w toku prowadzonego przedmiotu powinien poświęcić:

- praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia,

konsultacje, zaliczenie zajęć) - 25 h;

- praca własna- 50 h.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas kursu przedmiotu Prognozowanie i symulacje gospodarcze podejmowana jest problematyka kluczowych następujących zagadnień z zakresu:

1. Wprowadzenie do prognozowania / 2 h/

2. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu./ 4 h/

3. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych / 4 h/

4. Metody heurystyczne; / 3 h/

5. Scenariusze i gry decyzyjne. / 2 h

6. Egzamin / 2h/

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu Prognozowanie i symulacje gospodarcze obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prognozowania / 2 h/

( podstawowe definicje, funkcje prognoz, reguły prognozowania, klasyfikacja prognozowania, fazy budowy prognoz, metody prognozowania, dane do prognozowania, weryfikacja modelu)

2. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu./ 4 h/

( podstawowy podział metod klasycznych modeli trendu, modele krótkookresowe, średnio i długookresowe; modele z zmiennymi sezonowymi i cyklicznymi)

3. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych / 4 h/

( model Holta, model Wintersa, model Browna. Modelownie metodą multiplikatywną i addytywną)

4. Metody heurystyczne; / 3 h/

( podstawowe metody heurystyczne)

5. Scenariusze i gry decyzyjne. / 2 h

( wykorzystanie metody scenariuszowej w działalności gospodarczej

Literatura:

D. Blaszczyk; Wstęp do prognozowania i symulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

- M. Sobczyk, Prognozowanie, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2006;

- D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2012;

- M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i Zastosowanie; Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005;

- G.S. Maddala; Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWNE, Warszawa 2008;

- B.Guzik; DF. Appenzeller, Prognozowanie i Symulacja. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Wymagania wstępne:

Znajomość ekonomii, statystyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.