Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-SZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia zarządzania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W01, EM2_W08

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowej terminologii z zakresu socjologii ogólnej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ekonomii z pojęciami, problemami i teoriami, wchodzącymi w zakres socjologii zarządzania, z uwzględnieniem perspektywy szeroko rozumianych nauk społecznych oraz nauk o zarządzaniu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

E1:

Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, teorie oraz złożone zależności między nimi w zakresie socjologii zarządzania; potrafi określić wkład socjologii w rozwój nauk o zarządzaniu. Student opisuje etapy i modele procesu podejmowania decyzji w organizacji; wskazuje perspektywy analityczne badania kultury organizacyjnej; rozpoznaje podstawowe pojęcia, teorie, modele, rodzaje i poziomy przywództwa w organizacji; identyfikuje teorie i modele motywacji oraz prezentuje wybrane modele kształtowania systemów motywacyjnych w organizacjach, opisuje wybrane aspekty komunikacji organizacyjnej.

E2:

Student w pogłębionym stopniu definiuje rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wskazuje na złożone zależności funkcjonowania jednostki w organizacji (firmie, instytucji, przedsiębiorstwie) w perspektywie indywidualnej i zbiorowej (społecznej).

Opis ECTS (2 pkt = 60h):

- uczestnictwo w wykładzie w systemie hybrydowym stacjonarnie oraz za pośrednictwem MS Teams - (możliwe 2 nieobecności, do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć) - 30h

- lektura tekstów omawianych na zajęciach - 5h

- przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat - case study - 20h

- przygotowanie do zaprezentowania wyników swoich poszukiwan naukowych w grupie - 5h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.