Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MikroE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Obszary, kategorie i zasady mikroekonomii

2. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania

3. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym

4. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowania gospodarki narodowej

5. Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym

6. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce

7. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku

8. Zachowania nabywcze konsumenta

9. Zachowania dostosowawcze konsumenta

10. Teoria produkcji

11. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa

12. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

13. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku

14. Funkcjonowanie rynków czynników produkcji

15. Istota utrzymania i przywracania równowagi mikroekonomicznej

16. Polityka i strategia poprawy regulacji mechanizmu mikrogospodarczego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

2 .P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. P.A Samuelson, W.D.Nortdhaus, Ekonomia (na podstawie ostatniego 19-stego wydania oryginału), REBIS, Poznań, 2012

4. Z. Stachowiak, B.Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne (tom 1, tom 2, tom 3), AON, Warszawa 2015

5. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

6.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

7. P.Krugman, R.Wells, mikro Ekonomia, PWN, Warszawa 2012

8. V.L Smith, Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wulters Kluwer business, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

3. A.Zaorska, Korporacje transnarodowe - przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007

Wymagania wstępne:

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii =- w tym mikroekonomii, ma wiedzę o podstawowe założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Obszary, kategorie i zasady mikroekonomii

2. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania

3. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym

4. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowania gospodarki narodowej

5. Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym

6. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce

7. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku

8. Zachowania nabywcze konsumenta

9. Zachowania dostosowawcze konsumenta

10. Teoria produkcji

11. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa

12. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

13. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku

14. Funkcjonowanie rynków czynników produkcji

15. Istota utrzymania i przywracania równowagi mikroekonomicznej

16. Polityka i strategia poprawy regulacji mechanizmu mikrogospodarczego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

2 .P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. P.A Samuelson, W.D.Nortdhaus, Ekonomia (na podstawie ostatniego 19-stego wydania oryginału), REBIS, Poznań, 2012

4. Z. Stachowiak, B.Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne (tom 1, tom 2, tom 3), AON, Warszawa 2015

5. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

6.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

7. P.Krugman, R.Wells, mikro Ekonomia, PWN, Warszawa 2012

8. V.L Smith, Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wulters Kluwer business, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

3. A.Zaorska, Korporacje transnarodowe - przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007

Wymagania wstępne:

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii =- w tym mikroekonomii, ma wiedzę o podstawowe założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.